hledací ikonka

smazat
zavřít smazat

ZÁSOBNÍK / DATABÁZE CVIKŮ S VIDEO UKÁZKAMI

×
FILTR
CELKEM CVIKŮ: 231
VLASTNOST CVIKU
VYBAVENÍ
POMŮCKY
ZPŮSOB ZDVIHU
ČÁSTI TĚLA
SVALY
×

Cviky obsažené v této databázi jsou určené především pro vyznavače posilování (silového tréninku) a slouží jako názorná ukázka či připomínka cviků, které dávám jakožto osobní trenér do tréninků svým svěřencům. Nejedná se tedy o ucelenou a vyčerpávající databázi všech cviků, které na světě existují, ale "pouze" o zásobník cviků, které dávají pro běžné kondiční cvičence smysl, které jsou účinné a které se většinou dají dělat v každém fitku.

Některé zde zobrazené cviky lze sice vykonávat i v domácích podmínkách (buď s vlastní váhou, nebo s menším vybavením), avšak většina cviků je možné provádět pouze v posilovně. Tento zásobník proto "neuspokojí" případné vyznavače kalisteniky či domácího cvičení, stejně tak jako třeba zájemce o pilates, aerobik, rehabilitační cviky, jógové cviky apod.

Databáze cviků

Celkově jsou zdejší cviky spíše komplexního (vícekloubového) charakteru s volnými váhami, které se hodí do fullbody tréninků. A proto zde také nenaleznete některé cviky, které jsou k vidění například u kulturistů a které se ve většině posiloven stejně nedají dělat z důvodu absence daného stroje či zařízení (jedná se především o některé izolované cviky na strojích). Zájemci o vrcholovou kulturistiku zde tedy také nenaleznou vše.

POČET CVIKŮ CELKEM: 231
TIP Pokud chcete vyhledat konkrétní cvik, nebo třeba cviky různě vyselektovat, můžete použít FILTR CVIKŮ.

KDO JSEM?

Charlie Jsem Karel Šmída, pro přátele Charlie, a jakožto osobní trenér a popularizátor kondičního posilování pomáhám lidem změnit se jednak tělesně a kondičně směrem ke zdraví a kráse, ale také duševně ke zdravějšímu životnímu stylu a k úpravě svých zakořeněných (zlo)zvyků a nevhodných stereotypů. Více informací naleznete na mé úvodní stránce.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DLE TĚLA

PAŽE

ZÁDA (ZADNÍ STRANA TRUPU)

HRUDNÍK

RAMENA

STŘED TĚLA

NOHY

ROZDĚLENÍ DLE SVALŮ

BICEPS

TRICEPS

PRSA - HORNÍ ČÁST

PRSA - DOLNÍ ČÁST

PRSA - VNITŘNÍ ČÁST

ŠIROKÝ SVAL ZÁDOVÝ (ŠÍŘKA ZAD)

MEZILOPATKOVÉ SVALY

RAMENA PŘEDNÍ (PŘEDNÍ DELTOVÉ SVALY)

RAMENA STŘEDNÍ (STŘEDNÍ DELTOVÉ SVALY)

RAMENA ZADNÍ (ZADNÍ DELTOVÉ SVALY)

KVADRICEPSY (PŘEDNÍ STEHNA)

HAMSTRINGY (ZADNÍ STEHNA)

HÝŽDĚ (VELKÝ SVAL HÝŽĎOVÝ)

ODTAHOVAČE STEHEN (ABDUKTORY)

LÝTKA

VZPŘIMOVAČE PÁTEŘE

SPODNÍ ZÁDA (BEDRA)

PEKÁČ BUCHET (SIX PACK)

ŠIKMÉ BŘIŠNÍ SVALY

HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM (CORE)

NĚKTERÉ CVIKY A JEJICH VARIANTY

DŘEPY

ZKRACOVAČKY

PRKNA (PLANKY)

ZVEDÁNÍ PÁNVE

KLIKY

"ROZPAŽKY" NA RAMENA