hledací ikonka

smazat
zavřít smazat

ZÁSOBNÍK CVIKŮ

SHYBY S DOPOMOCÍ S PARALELNÍM ÚCHOPEM
×
FILTR
CELKEM CVIKŮ: 231
VLASTNOST CVIKU
VYBAVENÍ
POMŮCKY
ZPŮSOB ZDVIHU
ČÁSTI TĚLA
SVALY
×
Oblast těla
záda
Cílové procvičované svaly, či části svalů

široký sval zádový (šířka zad) (obr.)

Pomocné či stabilizační svaly

svaly mezi lopatkama (svaly rombické pod trapézy - hloubka zad) (obr.)

trapézy (hloubka zad) (obr.)

zadní ramena (zadní deltové svaly) (obr.)

biceps (přední strana paže) (obr.)

hluboký sval pažní (sval hlouběji v paži mezi bicepsem a tricepsem) (obr.)

Použité náčiní
stroje / konstrukce / zařízení (vyjma volných singl a protisměrných kladek)
Použitý odpor
mechanismus stroje
Dráha pohybu
fixní (stroj, konstrukce apod.)
Způsob zdvihu
tahové cviky
Typ cviku dle zapojených svalů komplexní cviky

KDO JSEM?

Charlie Jsem Karel Šmída, pro přátele Charlie, a jakožto osobní trenér a popularizátor kondičního posilování pomáhám lidem změnit se jednak tělesně a kondičně směrem ke zdraví a kráse, ale také duševně ke zdravějšímu životnímu stylu a k úpravě svých zakořeněných (zlo)zvyků a nevhodných stereotypů. Více informací naleznete na mé úvodní stránce.