hledací ikonka

smazat
zavřít smazat

ZÁSOBNÍK CVIKŮ

SHYBY PODHMATEM SE ZÁTĚŽÍ
×
FILTR
CELKEM CVIKŮ: 231
VLASTNOST CVIKU
VYBAVENÍ
POMŮCKY
ZPŮSOB ZDVIHU
ČÁSTI TĚLA
SVALY
×
Oblast těla
paže
Cílové procvičované svaly, či části svalů

biceps (přední strana paže) (obr.)

Pomocné či stabilizační svaly

široký sval zádový (šířka zad) (obr.)

svaly mezi lopatkama (svaly rombické pod trapézy - hloubka zad) (obr.)

zadní ramena (zadní deltové svaly) (obr.)

hluboký stabilizační systém (CORE) (hlouběji uložené svaly v oblasti trupu) (obr.)

Použité náčiní
hrazda (tyč)
Použitý odpor
různé váhy (cviky, u kterých je možno použít více druhů zátěže)
Dráha pohybu
volné váhy
Způsob zdvihu
tahové cviky
Typ cviku dle zapojených svalů komplexní cviky
Důležitost cviku
základní / top cviky

KDO JSEM?

Charlie Jsem Karel Šmída, pro přátele Charlie, a jakožto osobní trenér a popularizátor kondičního posilování pomáhám lidem změnit se jednak tělesně a kondičně směrem ke zdraví a kráse, ale také duševně ke zdravějšímu životnímu stylu a k úpravě svých zakořeněných (zlo)zvyků a nevhodných stereotypů. Více informací naleznete na mé úvodní stránce.