hledací ikonka

smazat
zavřít smazat

ZÁSOBNÍK CVIKŮ

ROZPAŽOVÁNÍ S PROTISMĚRNÝMI KLADKAMI VESTOJE V PŘEDKLONU
×
FILTR
CELKEM CVIKŮ: 231
VLASTNOST CVIKU
VYBAVENÍ
POMŮCKY
ZPŮSOB ZDVIHU
ČÁSTI TĚLA
SVALY
×
Oblast těla
ramena
Cílové procvičované svaly, či části svalů

zadní ramena (zadní deltové svaly) (obr.)

Použité náčiní
protisměrné kladky
Použitý odpor
kladka
Dráha pohybu
volné váhy
Způsob zdvihu
tahové cviky
Typ cviku dle zapojených svalů izolované cviky

KDO JSEM?

Charlie Jsem Karel Šmída, pro přátele Charlie, a jakožto osobní trenér a popularizátor kondičního posilování pomáhám lidem změnit se jednak tělesně a kondičně směrem ke zdraví a kráse, ale také duševně ke zdravějšímu životnímu stylu a k úpravě svých zakořeněných (zlo)zvyků a nevhodných stereotypů. Více informací naleznete na mé úvodní stránce.