hledací ikonka

smazat
zavřít smazat

ZÁSOBNÍK CVIKŮ

PŘÍTAHY EXPANDÉRU ZE SHORA NA ÚROVEŇ HLAVY S LOKTY DO PRAVÉHO ÚHLU
×
FILTR
CELKEM CVIKŮ: 231
VLASTNOST CVIKU
VYBAVENÍ
POMŮCKY
ZPŮSOB ZDVIHU
ČÁSTI TĚLA
SVALY
×
Oblast těla
ramena
Cílové procvičované svaly, či části svalů

zadní ramena (zadní deltové svaly) (obr.)

svaly mezi lopatkama (svaly rombické pod trapézy - hloubka zad) (obr.)

svaly rotátorové manžety (svaly v oblasti lopatek a ramenního kloubu) (obr.)

Pomocné či stabilizační svaly

trapézy (hloubka zad) (obr.)

Použité náčiní
závěsný (příchytný) bod
Použitý odpor
expandéry
Dráha pohybu
volné váhy
Způsob zdvihu
tahové cviky
Typ cviku dle zapojených svalů komplexní cviky

KDO JSEM?

Charlie Jsem Karel Šmída, pro přátele Charlie, a jakožto osobní trenér a popularizátor kondičního posilování pomáhám lidem změnit se jednak tělesně a kondičně směrem ke zdraví a kráse, ale také duševně ke zdravějšímu životnímu stylu a k úpravě svých zakořeněných (zlo)zvyků a nevhodných stereotypů. Více informací naleznete na mé úvodní stránce.