hledací ikonka

smazat
zavřít smazat

ZÁSOBNÍK CVIKŮ

PŘEDPAŽOVÁNÍ S EXPANDÉREM OBOURUČ
×
FILTR
CELKEM CVIKŮ: 231
VLASTNOST CVIKU
VYBAVENÍ
POMŮCKY
ZPŮSOB ZDVIHU
ČÁSTI TĚLA
SVALY
×
Oblast těla
hrudník
Cílové procvičované svaly, či části svalů

velký sval prsní (obr.)

velký sval prsní - horní část (oblast hrudníku blíže ke klíční kosti) (obr.)

Pomocné či stabilizační svaly

přední ramena (přední deltové svaly) (obr.)

Použité náčiní
závěsný (příchytný) bod
Použitý odpor
expandéry
Dráha pohybu
volné váhy
Způsob zdvihu
tahové cviky
Typ cviku dle zapojených svalů izolované cviky

KDO JSEM?

Charlie Jsem Karel Šmída, pro přátele Charlie, a jakožto osobní trenér a popularizátor kondičního posilování pomáhám lidem změnit se jednak tělesně a kondičně směrem ke zdraví a kráse, ale také duševně ke zdravějšímu životnímu stylu a k úpravě svých zakořeněných (zlo)zvyků a nevhodných stereotypů. Více informací naleznete na mé úvodní stránce.