hledací ikonka

smazat
zavřít smazat

ZÁSOBNÍK CVIKŮ

OBRÁCENÁ HYPEREXTENZE NA “ŽABÁKA” S VLASTNÍ VÁHOU
×
FILTR
CELKEM CVIKŮ: 231
VLASTNOST CVIKU
VYBAVENÍ
POMŮCKY
ZPŮSOB ZDVIHU
ČÁSTI TĚLA
SVALY
×
Oblast těla
nohy
Cílové procvičované svaly, či části svalů

hýždě (především velký sval hýžďový) (obr.)

Pomocné či stabilizační svaly

hamstringy (zadní strana stehen) (obr.)

vzpřimovače páteře a trupu (svaly kolem celé délky páteře) (obr.)

Použité náčiní
stroje / konstrukce / zařízení (vyjma volných singl a protisměrných kladek)
Použitý odpor
vlastní váha
Dráha pohybu
volné váhy
Způsob zdvihu
tahové cviky
Typ cviku dle zapojených svalů komplexní cviky

KDO JSEM?

Charlie Jsem Karel Šmída, pro přátele Charlie, a jakožto osobní trenér a popularizátor kondičního posilování pomáhám lidem změnit se jednak tělesně a kondičně směrem ke zdraví a kráse, ale také duševně ke zdravějšímu životnímu stylu a k úpravě svých zakořeněných (zlo)zvyků a nevhodných stereotypů. Více informací naleznete na mé úvodní stránce.