smazat
zavřít smazat
STUDIE
q&a

I když jsem ke studiím celkem skeptický, tak některé vědecké studie, které používám a přikládám v mých článcích jako zdroj informací, zde budu pro zajímavost shromažďovat. Různých studií je nepřeberné množství, proto se zde budu soustředit výhradně na metaanalýzy a systematické přehledy (přezkoumání).

Metaanalýzy a systematické přehledy jsou speciální studie, jejichž výsledky zahrnují analýzy dat, srovnání a kritická zhodnocení již dříve publikovaných (menších) výzkumných projektů. Jedná se v podstatě o takové studie studií a jsou navrženy tak, aby poskytovaly úplné a vyčerpávající shrnutí současných důkazů. Tyto souhrnné analýzy by tudíž měly mít vyšší stupeň věrohodnosti než klasické studie, které mohou být zkreslené a nemusí odpovědět na všechny aspekty zkoumané věci.

A proč jsem ke studiím skeptický? Protože se některé výzkumy často provádějí jen na malých vzorcích a po krátkou dobu. Někdy jen s nesportovci či s lidmi s výraznou nadváhou, nebo dokonce jen na laboratorních zvířatech. V některých případech si jednotlivé studie dokonce navzájem protiřečí. Navíc každý člověk reaguje na trénink trochu jinak a nelze tedy výsledky úplně zobecňovat. Z těchto důvodů by se měly tyto výzkumy brát s určitou rezervou a spíše než se jimi řídit, je lepší se nad nimi jen zamyslet a nechat se popřípadě inspirovat ke zkoušení nových věcí.

Lepší než teorie budou vždy zkušenosti a praxe.

METAANALÝZY A SYSTEMATICKÉ PŘEHLEDY
TRÉNINKY A CVIČENÍ DO SVALOVÉHO SELHÁNÍ
HUBNUTÍ A NÍZKOSACHARIDOVÉ VS. NÍZKOTUČNÉ DIETY
NAČASOVÁNÍ BÍLKOVIN
ALKOHOL PO SILOVÉM CVIČENÍ
NEDOSTATEK SPÁNKU A TLOUSTNUTÍ
ENERGETICKÁ HUSTOTA POTRAVIN A HUBNUTÍ
FRUKTÓZA A VLIV NA ZDRAVÍ
NASYCENÉ TUKY A CHOROBY
BÍLKOVINY, TERMOGENEZE A SYTOST
SENIOŘI A POSILOVÁNÍ
STŘEDOMOŘSKÁ STRAVA
HLUBOKÉ VS. ČÁSTEČNÉ DŘEPY
VEČERNÍ JÍDLA A NADVÁHA
OBJEM VS. INTENZITA
EXCENTRICKÝ VS. KONCENTRICKÝ POHYB
TRÉNINKOVÁ FREKVENCE
MNOŽSTVÍ BÍLKOVIN
DUSÍKOVÁ BILANCE (MNOŽSTVÍ BÍLKOVIN)
HIIT VS. KARDIO
Foto v úvodu: PixxlTeufel, PIXABAY