Domů Kontakty Podpora / donate RSS Facebook Instagram hledací ikonka

smazat
zavřít smazat
O MÉM TRÉNOVÁNÍ
trenérský přístup

Chcete znát můj postoj k tréninkům, které sestavuju pro klienty? Co dělám a nedělám? Co si myslím, že je důležité? Jaké mám principy? Kde trénuju?

Můj trenérský přístup a mé tréninkové principy

Komu mohu pomoci?

Nedělám desetiboj. To znamená, že se soustředím a své znalosti a vědomosti zaměřuju převážně na tvarování těla, zlepšení fyzické kondice, výživu a celkově na změnu životního stylu (samozřejmě k lepšímu 😊).

Mí klienti jsou:

Můj přběh
 • Naprosto běžní zdraví lidé. Muži, ženy i senioři.
 • Vyznavači či adepti rekreačního posilování, kondiční kulturistiky, nebo lidé, co mají problém s nadváhou a chtějí s ní efektivně bojovat.
 • Lidé, kteří chtějí dobře vypadat a stejně se tak cítit.
 • Lidé, kteří chtějí zlepšit svoji životosprávu a chtějí být zdraví.
 • Starší lidé, kteří chtějí zvýšit sílu a zlepšit tak svoji stabilitu, mobilitu a své funkční schopnosti v běžném životě.

Komu zřejmě nepomůžu

I když bych rád pomohl všem zájemcům, někteří lidé jsou mimo moje kompetence či specializace. Takže komu nejspíš nepomůžu, jsou lidé připravující se na závody (nejsem závodník a nikdy jsem nesoutěžil). Dále patrně nepomůžu lidem po zranění s nějakou omezenou hybností, kteří potřebují či chtějí rehabilitaci (nejsem fyzioterapeut). A také asi nebudu ten pravý pro někoho, kdo trpí nějakým závažným onemocněním (nejsem doktor).

Věda, nebo zkušenost?

Někteří lidé stále aplikují do svých tréninkových přístupů prvky bro science (předávání neověřených zkušeností ve fitkách typu "můj kamarád kulturista povídal"), jiní zase až příliš (a někdy až slepě) lpí na přístupu evidence-based science (dělání závěrů z důkazů na základě různých studií, které jsou ale často prováděny na necvičících lidech, či dokonce na myších). Ve výsledku se pak tito lidé stávají na jedné straně objetí mýtů a polopravd, na straně druhé objetí spíše teorie, nežli praxe.

Já osobně se často držím desítkami let ověřených postupů, které cvičenci v minulosti objevili metodou pokus / omyl a které hlavně fungují na naturály. Čili na obyčejné kondičně cvičící lidi, kteří se běžně objevují v posilovnách. Většina těchto historických empirických zjištění byla později nakonec ověřena moderní vědou, což dvojnásobně potvrzuje funkčnost těchto postupů (zkušenostmi i vědou).

Současnou vědu ve fitness samozřejmě sleduju a ve většině svých článcích se o ni i opírám, ale celkově beru studie spíše jako inspiraci a zamyšlení se nad problematikou. Rovněž studie v článcích přikládám z důvodu, že si informace "necucám" z prstu, ale že vycházím ze zdrojů, které mají nějakou výpovědní hodnotu.

Studie mají rozhodně svůj význam a váhu, nicméně nelze na tom stavět veškerý svůj přístup ke cvičení. Každý výzkum má nějaké omezení, takže závěry z těchto studií nelze brát jako univerzální řešení na všechno. Nehledě k tomu, že některé studie, které se zabývají stejnou problematikou, si navzájem z různých důvodů protiřečí.

Má tréninková a fitness filosofie

 • Snažím se klienty naučit to, aby uměli cvičit. To znamená, aby dokázali se správnou technikou vykonávat takové cviky, které lze dělat v každé posilovně. Když někdo cvičí pouze tak, že je vsedě napevno "zaklíněný" ve speciálních strojích na izolované svalové partie (typicky v nějakém velkém fitku), cvičit neumí (ač třeba dělá vše správně). Protože jakmile z nějakých důvodů přijde do jiného fitka (třeba "old school" stylu, které je méně vybavené), nebo třeba bude muset cvičit s vlastní váhou (doma, na venkovním hřišti), tak bude více méně "ztracený". Umět cvičit znamená umět různé cviky s vlastní váhou, s činkami, nebo s (protisměrnými) kladkami. To je základní vybavení každé posilovny a to by měl v základu umět každý, kdo to s cvičením myslí vážně.
 • Věřím, že pro optimální a zdravý rozvoj těla a svalů je vhodné zaměřit se hlavně na komplexní vícekloubové cviky, funkční cviky a cviky na střed těla (hluboký stabilizační systém).
 • Pro přirozený tělesný rozvoj bez různých svalových disbalancí doporučuju spíše aplikovat cviky na celé tělo v jednom tréninku (fullbody trénink), nežli tělo v tréninkovém týdnu rozdělovat na části a dělat takzvaný split trénink.
 • Rovněž doporučuju spíše praktikování širokého spektra počtu opakování pro zapojení všech svalových vláken a tím pro maximální růst svalů a síly, nežli praktikování tradičního kulturistického omezeného počtu opakování v hypertrofickém rozsahu 8 - 12.
 • Jsem přesvědčený o tom, že pokud se budou u začátečníků či méně zkušených cvičenců v rámci progresivního přetížení postupně zvyšovat váhy, tak pro účinné svalové adaptace není zapotřebí cvičit každou sérii do úplného svalového selhání.
 • Také si myslím, že u většiny lidí je vhodnější se více zajímat o klasickou pevnou stravu, nežli přehnaně řešit doplňky stravy (suplementy) a spoléhat se na ně.
 • Z hlediska určité životosprávy či životního stylu je podle mne vhodnější dodržovat spíše pestrý jídelníček i třeba s některými méně "zdravými" potravinami (pravidlo 80:20), nežli dodržovat omezený, jednotvárný, hůře udržitelný a většinou pochybný rádoby "fitness" jídelníček.
 • V některých případech jsem zastáncem počítání kalorií, minimálně u začátečníků při zahájení cesty k nějakému cíli (např. při hubnutí, nebo při nabírání svalů).
 • Naopak nejsem zastáncem kopírování cizích tréninků a jídelníčků (hlavně u nezkušených cvičenců). O to víc, když se kopírují tréninkové postupy profesionálních silových sportovců (kulturistů, powerlifterů apod.), kteří jsou výkonnostně i "suplementačně" někde úplně jinde než většina běžných návštěvníků posiloven.

Můj trenérský přístup pro obě pohlaví

Co u Vás budu dělat:

 • Úvodní pohovor, kde zjišťuju mimo jiné cíle, zdravotní stav, stravovací návyky, náročnost zaměstnání, množství odpočinku apod.
 • Rozcvičku a zahřátí těla (kloubů) před tréninkem.
 • Kladu důraz na střed těla. Oslabený střed těla vede často k vadnému držení těla a problémy se zády, pevný střed těla je důležitý pro vykonávání řady cviků.
 • Kladu důraz na striktní techniku cviků v plném rozsahu pohybu.
 • Kladu důraz na správné dýchání.
 • Do tréninku zařazuju komplexní cviky s volnými váhami jakožto základ, zbytek tvoří cviky doplňkové. Tréninky vycházejí spíše z funkčního tréninku nežli z tradičního kulturistického tréninku.
 • U méně zdatných osob většinou začínám s cviky jen s vlastní váhou (kliky na kolenou, dřepy, výpady, shyby s nohama na zemi, planky atd.) a s lehčími jednoručními činkami.
 • Pokročilejším cvičencům již do tréninku zařazuju cviky s velkou činkou a těžšími "jednoručkami" (Bench Press, mrtvý tah, dřepy s osou na zádech, různé tlaky, tahy atd.).
 • V tréninku dodržuju princip pozvolného progresivního přetížení.
 • Sestavuju většinou tréninky na celé tělo (fullbody), nebo polovinu těla (systém AB/AB). Čili v každém týdnu se procvičí každá svalová partie 2x - 3x do týdne.
 • Řeším s klienty stravu.
 • Snažím se o komunikaci, ptám se. Na základě toho věci měním a ladím detaily.

Co u Vás nebudu dělat:

 • Nebudu Vás nutit do jídel (potravin), které Vám nechutnají.
 • Neposílám nikoho na běžecký pás, či jiný trenažér. Maximálně po tréninku, když je třeba.
 • Nedělám tréninky složené výhradně z cviků na strojích na izolované partie. Pokud někdo není senior s omezenou hybností, zdravotně postižený, po úrazu, nebo kulturista, nevidím důvod, proč by měl celý trénink cvičit v sedě izolované cviky na strojích. Přichází tím zbytečně o benefity komplexních cviků.
 • Během tréninkové lekce nenechávám nikoho cvičit samostatně, vždy na své svěřence dohlížím.
 • Nenutím klienty do cviků, které jim nevyhovují, nebo na které nemají správné tělesné uspořádání.
 • Nenutím každého cvičit do naprostého svalového selhání. Většinou to není potřeba. Záleží na pokročilosti jednotlivce, cviku, fázi přípravy, cíli atd.
 • Nenutím nikoho cvičit 5x a více do týdne. Není to nutné.
 • Kondičním cvičencům do tréninku nezařazuju pro ně nefunkční, nebo málo účinné cviky. Protože se u klientů zaměřuju hlavně na fullbody tréninky, není ani moc času na nějaké speciální cviky, které často můžete vidět u závodníků či profesionálních kulturistů.
 • Nezařazuju nikomu do tréninku nebezpečné cviky.

Více o mém přístupu k fitness problematice a o mém myšlení se můžete dozvědět také z mých ČLÁNKŮ či OTÁZEK Z OBLASTI FITNESS.

Kde trénuju?

má fotka Kdo by měl zájem cvičit na Praze 11, tak trénuju v posilovnách Fitklub LUDVÍK (v provozovně Chodov) a Fitness 1807. Jsou to dobře vybavená fitka s domácí a přátelskou atmosférou, kde je většinou dostatečný klid na cvičení a trénování a kde žádné "vypatlané namakance" nenajdete 😊.

Nejčastěji však působím na Praze 5 ve FACTORY PRO na Smíchově, což je už větší a méně klidné fitko, ale zase je vybavenější a není na takové periferii jako první dvě jmenované posilovny 😊.

Reference

Trenér kondičního posilování - CHARLIEHO FITNESS na Firmy.cz |    Trenér kondičního posilování - CHARLIEHO FITNESS na Firmy.cz

Máte chuť s něčím začít? Nevíte jak, nebo Vám to nejde? Kontaktujte mne, rád Vám pomohu.


Foto v úvodu: geralt, PIXABAY