Domů Kontakty Podpora / donate RSS Facebook Instagram hledací ikonka

smazat
zavřít smazat
FITNESS SLOVNÍČEK
ZKUSTE NutritionPro
A B C Č D E F G H CH I J
K L M N O P R S Š T V Z
SLOVNÍK - VÝZNAM POJMU

Valsalvův manévr

Valsalvův manévr (dále jen VM) vymyslel přibližně před 300 lety italský anatom Antonio Maria Valsalva (který také mimo jiné popsal Eustachovu trubici). Jeho účelem bylo původně vypudit cizí tělesa (např. hnis) ze středního ucha.

Z lékařského hlediska spočívá VM ve výdechovém úsilí proti zavřeným ústům nebo glottis (hlasivce v hrtanu) v poloze vsedě nebo vleže po dobu 15 - 20 sekund (chceme vydechnout, ale máme uzavřené dýchací cesty, takže nakonec nevydechneme). Při každém VM dochází ke kontrakci svalů hrudní stěny proti zavřeným ústům nebo glottis, což stlačuje plíce a způsobuje velké zvýšení nitrohrudního tlaku. Během VM se nicméně zvyšuje i intraorální a nitrobřišní tlak. Poté se tyto tlaky výdechem náhle uvolní a dýchání se obnoví do normálu.

Během VM dochází ke komplexním kardiovaskulárním a dalším fyziologickým změnám, které výrazně ovlivňují žilní návrat, srdeční výdej, arteriální tlak a srdeční frekvenci. VM se používá z diagnostických, terapeutických i operačních důvodů při specifických chirurgických výkonech. Přestože je VM obvykle bezpečný, byly hlášeny vzácné komplikace.

K manévru podobnému VM může dojít také v běžném životě během mnoha každodenních činností, když člověk provádí zesílený výdech stahováním hrudních a břišních svalů proti vysokému odporu z dýchacích cest (proti uzavřeným dýchacím cestám). Asi k nejčastějšímu VM dochází na záchodě, když sedíme na "velké" a usilovně "tlačíme", nebo také i při silném močení. Dále někdy děláme automatický VM při ohýbání se a zvedání něčeho těžšího, při pohlavním styku, či při některých sportech, především při těch silových.

V silových sportech je částečný VM běžnou praxí, především u zkušených lifterů a při těžkých komplexních cvicích jako například dřep a mrtvý tah. Zvýšený nitrobřišní tlak vzniklý při VM pomáhá odlehčit, zpevnit a stabilizovat páteř především díky tlaku na hrudní koš prostřednictvím bránice, ale také díky aktivací ostatních svalů trupu. Tím VM zabraňuje prohnutí páteře při velkém zatížení (podobně jako bychom na sobě měli vzpěračský pás) a poskytuje sílu středu těla (jádru, core). To vše ve výsledku snižuje riziko zranění dolní části zad a celkově zlepšuje silový výkon. Důležité je nedržet VM příliš dlouho, protože zadržení dechu po delší dobu zvyšuje krevní tlak a může během zvedání způsobit závratě a mdloby kvůli sníženému srdečnímu výdeji a mozkovému krevnímu průtoku a následnému prudkému poklesu krevního tlaku při výdechu (často pod původní hodnotu, obzvláště při rychlém výdechu). Čím déle zadržujeme dech, tím déle je náš mozek bez kyslíku.

Zdroje

Charlie Jsem Karel Šmída, pro přátele Charlie, a jakožto osobní trenér a popularizátor kondičního posilování pomáhám lidem změnit se jednak tělesně směrem ke zdraví a kráse, ale také duševně ke zdravějšímu životnímu stylu a k úpravě svých zakořeněných (zlo)zvyků a stereotypů.


CHCI ZAČÍT POSILOVAT A ZLEPŠIT SE KONDIČNĚ, TĚLESNĚ I DUŠEVNĚ
Chci udržitelně zhubnout
Chci efektivně budovat svaly
Chci tréninkovou lekci
Chci sestavit trénink
Chci výživový plán
Potřebuju konzultaci
MŮJ TRÉNINKOVÝ PŘÍSTUP A FILOSOFIE