Domů Kontakty Podpora / donate RSS Facebook Instagram hledací ikonka

smazat
zavřít smazat
FITNESS SLOVNÍČEK
A B C Č D E F G H CH I J
K L M N O P R S Š T V Z
SLOVNÍK - VÝZNAM POJMU

Pyruvát

Pyruvát je důležitá molekula, která je součástí mnoha biochemických dějů. S pyruvátem se ale obvykle setkáváme jako s jedním z konečných produktů glykolýzy, kdy je poté transportován do mitochondrií (buněčných organel), kde se účastní Krebsova cyklu (složitého procesu tvorby ATP). V nepřítomnosti kyslíku, nebo když poptávka po kyslíku převyšuje nabídku, může pyruvát podléhat fermentaci za vzniku laktátu. K obnově glukózy pro tvorbu ATP lze použít jak pyruvát, tak i laktát. Pyruvát se může také podílet na tvorbě mastných kyselin a aminokyselin.

Jak už bylo řečeno, pokud aerobní dýchání není možné, může být pyruvát fermentován na laktát a tím zvýšit dostupnost ATP pro buňku. Enzym účastnící se fermentace pyruvátu ale může také spouštět zpětnou reakci a vytvářet pyruvát z laktátu. To se děje v jaterních buňkách a je to důležitý proces během období zotavení po cvičení.

Kromě toho pyruvát funguje jako jeden z výchozích bodů pro glukoneogenezi, což buňce umožňuje generovat glukózu z jiných zdrojů, než jsou sacharidy. Tento proces je například důležitý pro fungování mozku během půstu (hladu), protože tkáně v mozku používají glukózu jako primární zdroj energie.


Charlie Jsem Karel Šmída, pro přátele Charlie, a jakožto osobní trenér a popularizátor kondičního posilování pomáhám lidem změnit se jednak tělesně a kondičně směrem ke zdraví a kráse, ale také duševně ke zdravějšímu životnímu stylu a k úpravě svých zakořeněných (zlo)zvyků a nevhodných stereotypů. Můj přběh


CHCI ZMĚNIT ŽIVOTNÍ STYL, ZAČÍT POSILOVAT A ZLEPŠIT SE KONDIČNĚ, TĚLESNĚ I DUŠEVNĚ
Chci udržitelně zhubnout
Chci efektivně budovat svaly
Chci tréninkovou lekci
Chci sestavit trénink
Chci výživový plán
Potřebuju konzultaci
MŮJ TRÉNINKOVÝ PŘÍSTUP A FILOSOFIE