smazat
zavřít smazat
FITNESS SLOVNÍČEK
SLOVNÍK - VÝZNAM POJMU
A B C Č D E F G H CH I J
K L M N O P R S Š T V Z

Opakovací maximum

Jedno opakovací maximum, nebo také jednorázové maximum (zkratka 1RM, z anglického One - Repetition Maximum) označuje maximální váhu, kterou je člověk schopen při silovém výkonu správnou technikou zvednout pouze 1x (udělá tedy maximálně jedno opakování). Jinak řečeno, daný cvičenec si udělá na daném cviku s danou zátěží osobní rekord. Sledování opakovacího maxima je tak dobrým měřítkem při posuzování aktuální úrovně síly (osobní síly i síly mezi různými jedinci). Nejčastěji se zkouší 1RM u dřepu, mrtvého tahu či Bench Pressu.

Dále je měření a zaznamenávání 1RM užitečné při určování intenzity cviku (tréninku), kdy je takto možné určit požadovanou zátěž při cvičení (jako % z 1RM). Počet opakování při vykonávání cviku je totiž nepřímo úměrný použité zátěži. Čím více máme "naloženo" (čím je váha při vykonávání cviku těžší), tím méně uděláme opakování. Zátěž (intenzita) se tedy častokrát udává v procentech jednoho opakovacího maxima (% 1RM). Například když chce někdo cvik (celý trénink) odcvičit intenzivněji s většími váhami, zvolí si intenzitu třeba 80% 1RM (čili naloží si tolik závaží, aby to odpovídalo 80% jeho maximálního výkonu - udělá cca 8 opakování). A naopak, při lehčím tréninku (cviku) si zvolí intenzitu třeba 65% 1RM (čili naloží si tolik závaží, aby to odpovídalo 65% jeho maximálního výkonu - udělá cca 15 opakování). A kdo trénuje opravdu silově (trojbojař, powerlifter, strongman apod.), ten často cvičí v intenzitách od 90 do 100% 1RM (udělá cca 4 až 1 opakování).

Podobně, když někdo udělá se 70 kg maximálně 8 opakování nějakého cviku, říká se, že jeho 8RM je 70 kg (maximum pro 8 opakování daného cviku je u něj 70 kg).


O autorovi:

Charlie Jsem Karel Šmída, pro přátele Charlie, a jakožto osobní trenér a popularizátor kondičního posilování pomáhám lidem změnit se jednak tělesně směrem ke zdraví a kráse, ale také duševně ke zdravějšímu životnímu stylu a k úpravě svých zakořeněných (zlo)zvyků a stereotypů.