hledací ikonka

smazat
zavřít smazat

FITNESS SLOVNÍK

Metaanalýza a systematický přehled

Metaanalýza

Metaanalýza tvoří podmnožinu systematického přehledu

Pyramida důkazů

Metaanalýza je statistický přístup nebo postup pro shromažďování údajů v podobě hodnot nebo číselných údajů z různých zkoumaných nezávislých studií a slouží tedy ke shrnutí číselných výsledků těchto studií (vytváří průměrný výsledek). Jedná se o systematický přehled (viz níže), který využívá kvantitativní statistické metody k syntéze a shrnutí výsledků (metaanalýza by tedy měla být prováděna pouze v kontextu systematického přehledu, neboli měla by představovat specializovanou podmnožinu systematických přehledů). Ne všechny systematické přehledy zahrnují metaanalýzu, ale všechny metaanalýzy by se měly vyskytovat v systematických přehledech. Závěry získané metaanalýzou jsou statisticky silnější než analýza jakékoli jednotlivé studie, a to díky většímu počtu subjektů, větší rozmanitosti mezi subjekty nebo kumulaci účinků a výsledků.

Metaanalýza tedy může zlepšit přesnost odhadu účinku, ale může být také zavádějící, pokud je prováděna s údaji, které nejsou dostatečně podobné, nebo s údaji, jejichž metodologická kvalita je nízká (například proto, že účastníci studie nebyli řádně rozděleni do náhodných experimentálních a kontrolních skupin). Proto není vždy vhodné metaanalýzu používat a mnoho systematických přehledů je nezahrnuje. Přehledy, které metaanalýzu neobsahují, mohou přesto syntetizovat data ze studií a vytvořit něco, co má větší hodnotu než součet jejich částí.

Systematický přehled

Systematický přehled je podrobný, systematický a přehledný způsob shromažďování, hodnocení a syntézy všech empirických důkazů, který má odpovědět na přesně definovanou otázku. Je to přehled primárního výzkumu na vysoké úrovni týkající se určité výzkumné otázky, který systematicky identifikuje, vybírá, hodnotí a syntetizuje všechny vysoce kvalitní výzkumné důkazy relevantní pro danou otázku s cílem odpovědět na ni. Jinými slovy, systematický přehled poskytuje vyčerpávající souhrn odborné literatury vztahující se k určitému výzkumnému tématu nebo otázce. Tato vědecká práce je často psána skupinou odborníků po přezkoumání všech informací z publikovaných i nepublikovaných studií a stojí na vrcholu hierarchie důkazů. Komplexní povaha systematického přehledu jej odlišuje od tradičních přehledů literatury, které obvykle zkoumají mnohem menší soubor výzkumných důkazů a prezentují je z pohledu jednoho autora.

Charakteristickým znakem systematických přehledů je to, že se snaží být co nejdůkladnější a nejpřísnější, což by mělo vést k menší míře zkreslení ve všech fázích procesu přehledu. Přehledy jsou obzvláště spolehlivé, protože všichni autoři jsou povinni dodržovat stejné vysoké standardy chování a podávání zpráv. Systematický přehled zahrnuje mnohem víc než pouhé shrnutí čísel a je to někdy (často) časově náročný proces, který jednomu týmu zabere 9 - 24 měsíců.

Systematické přehledy a metaanalýzy

Systematické přehledy a metaanalýzy tedy prezentují výsledky z různých studií, které jsou provedené na podobná výzkumná témata, a které jsou získány kombinací a analýzou údajů z těchto studií. Pokud jsou systematické přehledy a metaanalýzy provedeny správně, mohou přinést silné výsledky, kterých by bylo obvykle možné dosáhnout pouze pomocí rozsáhlých randomizovaných kontrolních skupin, které se v jednotlivých studiích provádějí obtížně (randomizované kontrolní studie zkoumají většinou dvě skupiny subjektů - experimentální se zkoumanou věcí a kontrolní většinou s placebem).

Pyramida důkazů

Pyramida důkazů

Systematické přehledy a metaanalýzy se nacházejí na vrcholu takzvané pyramidy důkazů. S postupující pyramidou se množství dostupné literatury k danému tématu snižuje, ale její relevance a kvalita se zvyšuje. Tato podrobná a systematická přezkoumání jsou považována za nejkvalitnější důkazy o daném výzkumném tématu, protože design jejich studií snižuje zkreslení a přináší spolehlivější zjištění.

Nicméně i když jsou metaanalýzy a systematické přehledy považovány za nejrelevantnější důkazy jaké v současnosti máme, jsou to zase "jenom" studie, které mohou mít (podobně jako "obyčejné" studie) řadu metodologických omezení, matoucích faktorů či nepřesností a poskytovat tak nekonzistentní, různorodé či sporné výsledky, které mohou spolehlivost metaanalýz a systematických přehledů ovlivnit.

Zdroje

KDO JSEM?

Charlie Jsem Karel Šmída, pro přátele Charlie, a jakožto osobní trenér a popularizátor kondičního posilování pomáhám lidem změnit se jednak tělesně a kondičně směrem ke zdraví a kráse, ale také duševně ke zdravějšímu životnímu stylu a k úpravě svých zakořeněných (zlo)zvyků a nevhodných stereotypů. Více informací naleznete na mé úvodní stránce.

CHCI ZMĚNIT ŽIVOTNÍ STYL, ZAČÍT POSILOVAT A ZLEPŠIT SE KONDIČNĚ, TĚLESNĚ I DUŠEVNĚ
Chci tréninkovou lekci
Chci sestavit trénink
Chci výživový plán
Potřebuju konzultaci
MŮJ TRÉNINKOVÝ PŘÍSTUP A FILOSOFIE
PODPORUJU ČESKÉ FIRMY A "SRDCAŘSKÉ" E-SHOPY
REHABILITAČNÍ POMŮCKY.CZ
= pomoc při tělesném omezení =
>>>  PODÍVAT SE DO E-SHOPU  <<<
[ AKCE - VÝPRODEJ - SLEVY ]
Rehabilitační pomůcky.cz jsou distributorem a prodejcem rozsáhlého sortimentu rehabilitačních, kompenzačních, ortopedických a cvičebních pomůcek.