smazat
zavřít smazat
FITNESS SLOVNÍČEK
SLOVNÍK - VÝZNAM POJMU
A B C Č D E F G H CH I J
K L M N O P R S Š T V Z

Hypertrofie

Hypertrofie znamená růst tkáně vlivem zvětšování objemu jednotlivých buněk. Ve fitness oboru se automaticky myslí růst svalové tkáně.

Aby svalová tkáň rostla (zvětšovala svůj objem), měly by se při cvičení splnit tři primární mechanismy, které dají k hypertrofii impuls. Těmito principy jsou mechanické napětí, metabolický stres a poškození svalové tkáně. Důležitý faktor svalového růstu je rovněž čas pod napětím. Za hlavního "zahajovatele" růstu svalů se však považuje mechanické napětí, které dá ke svalovému růstu prvotní a největší impuls (stimul).

Dále je pro svalový růst nezbytné dodat tělu kvalitní stravou vhodné živiny a energii pro zahájení syntézy svalových bílkovin (MPS) a také dát tělu dostatečný čas na regeneraci.

Čili po shrnutí, hmotnost kosterního svalstva je regulována rovnováhou mezi syntézou svalových bílkovin (MPS) a jejich odbouráváním / rozpadem (MPB). Silový trénink či posilování a následná konzumace bílkovin vede ke zvýšení MPS, čímž v průběhu času (pokud budeme vše dělat správně a budeme dostatečně regenerovat) může dojít ke svalové hypertrofii. Rozsah zvýšení MPS vyvolaného posilováním je dán řadou faktorů, jako je dávka bílkovin, zdroje bílkovin, či v menší míře rozložení a načasování příjmu bílkovin po cvičení a v průběhu dne. Další proměnné při stimulaci MPS jsou i v samotném cvičení, kdy svalový růst ovlivňuje například frekvence tréninků, jejich objem a intenzita, či třeba již zmíněná doba pod napětím (čili svalový růst ovlivňuje určité progresivní přetížení).


O autorovi:

Charlie Jsem Karel Šmída, pro přátele Charlie, a jakožto osobní trenér a popularizátor kondičního posilování pomáhám lidem změnit se jednak tělesně směrem ke zdraví a kráse, ale také duševně ke zdravějšímu životnímu stylu a k úpravě svých zakořeněných (zlo)zvyků a stereotypů.