hledací ikonka

smazat
zavřít smazat

FITNESS SLOVNÍK

EPOC

EPOC (Excess Post-Exercise Oxygen Consumption) neboli zvýšená spotřeba kyslíku po cvičení (známější též pod pojmem kyslíkový dluh) do značné míry souvisí s after-burn efektem. Některé zdroje uvádějí EPOC jak odborný termín pro after-burn efekt.

Jde o to, že fyzická aktivita zvyšuje potřebu (poptávku) svalů na kyslík (VO2), který oxiduje sacharidy a tuky, čímž produkuje energii potřebnou pro pohyb. Poptávka lidského těla po kyslíku se úměrně zvyšuje s intenzitou našeho tréninku. Během intenzivního cvičení potřebuje naše tělo více kyslíku, než nám může poskytnout dýchání. Tato mezera mezi požadavkem na kyslík ve svalech a skutečným množstvím dodávaného kyslíku se nazývá "kyslíkový dluh". Aby bylo možné "splácet" tento kyslíkový dluh, obnovit tělesnou rovnováhu a takzvaně "vychladnout", lidské tělo obvykle potřebuje několik hodin. V této regenerační době tělo spotřebuje větší množství kyslíku (více než 10 litrů kyslíku navíc), které je nezbytné k dokončení metabolických dějů a k obnovení zásob energie. Kolik se po tréninku "spálí" kalorií tedy do jisté míry závisí na intenzitě tréninku.

EPOC je tedy stručně řečeno množství kyslíku potřebného k návratu těla do klidového stavu, přičemž závisí na intenzitě, délce a způsobu cvičení. Velikost EPOC také může potenciálně ovlivnit pohlaví a trénovanost jedinců (trénovaní sportovci mají po cvičení rychlejší návrat metabolismu na jeho klidovou úroveň).

Přitom se zjistilo, že intenzita cvičení má větší vliv jak na velikost, tak na dobu trvání EPOC než samotná délka cvičení. Mezi intenzitou cvičení a celkovým EPOC je tedy exponenciální vztah. Pokud tedy někdo chce zvýšit po tréninku EPOC a nechce dělat anaerobní činnosti o vysoké intenzitě (např. posilování, HIIT), musí dělat aerobní činnost o nižší intenzitě (např. běh), ale je potřeba tuto činnost dělat dlouho, aby se spustily metabolické procesy, které jsou odpovědné za prodlouženou dobu EPOC.

Délka EPOC je tedy závislá na intenzitě a délce tréninku a různé zdroje uvádějí různé hodnoty. Výzkumy udávají hodnoty od 1 hodiny až po 5 hodin.

Zdá se, že v období několika hodin po tréninku způsobuje anaerobní cvičení větší a delší EPOC, nežli cvičení aerobní. Což je do jisté míry dané právě vyšší intenzitou anaerobního cvičení.

Zdroje

KDO JSEM?

Charlie Jsem Karel Šmída, pro přátele Charlie, a jakožto osobní trenér a popularizátor kondičního posilování pomáhám lidem změnit se jednak tělesně a kondičně směrem ke zdraví a kráse, ale také duševně ke zdravějšímu životnímu stylu a k úpravě svých zakořeněných (zlo)zvyků a nevhodných stereotypů. Více informací naleznete na mé úvodní stránce.

CHCI ZMĚNIT ŽIVOTNÍ STYL, ZAČÍT POSILOVAT A ZLEPŠIT SE KONDIČNĚ, TĚLESNĚ I DUŠEVNĚ
Chci tréninkovou lekci
Chci sestavit trénink
Chci výživový plán
Potřebuju konzultaci
MŮJ TRÉNINKOVÝ PŘÍSTUP A FILOSOFIE
PODPORUJU ČESKÉ FIRMY A "SRDCAŘSKÉ" E-SHOPY
WEBHOSTING C4
= poskytovatel webového prostoru =
>>>  PODÍVAT SE DO E-SHOPU  <<<
WEBHOSTING C4 je kvalitní a spolehlivý český poskytovatel webového prostoru pro jednotlivce, podnikatele i firmy. Je to zároveň i jeden z nejstarších českých webhostingů, na kterém mimochodem "běží" i tyto stránky.