hledací ikonka

smazat
zavřít smazat

Jarní detoxy, detoxikační diety, očistné kúry - účinnost, smysl, hubnutí, rizika, věda

Doplňky stravy jsou běžně konzumovány kvůli údajným zdravotním či sportovním přínosům. Jednou z oblíbených kategorií těchto doplňků jsou i různé "detoxikační" produkty, o kterých se tvrdí, že mají odstraňovat škodlivé látky z těla a snižovat hmotnost. To by celkově mělo vést k posílení našeho zdraví a ke zlepšení kvality našeho života. Ačkoli existují určité důkazy o tom, že některé rostlinné složky mohou mít detoxikační účinky, důkazy podporující účinnost detoxikačních diet jsou omezené. Jak to tedy s těmito dietami je?


KDO JSEM?

Charlie Jsem Karel Šmída, pro přátele Charlie, a jakožto osobní trenér a popularizátor kondičního posilování pomáhám lidem změnit se jednak tělesně a kondičně směrem ke zdraví a kráse, ale také duševně ke zdravějšímu životnímu stylu a k úpravě svých zakořeněných (zlo)zvyků a nevhodných stereotypů. Více informací naleznete na mé úvodní stránce.

Co jsou toxiny a co je detoxikace?

Ve skutečnosti pojem "toxin" není nějak přesně a jasně definován. V klasické moderní medicíně se toxiny obecně vztahují k drogám a alkoholu a "detoxikace" je tedy proces odvykání pacientů od těchto návykových látek. V alternativní medicíně a obecně mimo lékařské prostředí (tedy i v kontextu komerčních detoxikačních diet) má pojem "toxin" mnohem širší význam. Toxiny dle alternativních medicín zahrnují různé znečišťující látky, syntetické chemikálie, těžké kovy, některé látky z vysoce průmyslově zpracovaných potravin a další potenciálně škodlivé produkty moderního života.

Co se týče detoxikace, tak agentura pro toxické látky a registr nemocí (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) definuje detoxikaci jako "proces odstraňování jedu, nebo toxinu (nebo účinku jednoho z nich) buď z části těla, nebo z celého těla jednotlivce". Jiná odborná definice detoxikace hovoří o "přeměně toxických mateřských sloučenin v organismu na netoxické metabolity".

Co jsou detoxy neboli detoxikační diety (kúry)?

Mimo odborné lékařské prostředí jsou takzvané "detoxy", či detoxikační diety, nebo též detoxikační kúry (často jarní čistící detoxikační kúry) krátkodobé zákroky speciálně určené k odstranění toxinů z těla, k podpoře zdraví a k regulaci hmotnosti. A to u jinak zdravých jedinců, kteří jsou (podle zastánců či výrobců detoxikačních kúr) údajně "otráveni" buď vedlejšími produkty vlastního metabolismu, nebo toxiny z prostředí, nebo jejich nezdravým životním stylem (alkohol, cigarety, nevhodné jídlo apod.).

Tyto krátkodobé dietní zásahy (většinou o délce jednoho týdne až několika týdnů dle typu diety) lze provádět vícero způsoby, včetně úplného omezení kalorií (hladovění / půsty), nebo třeba ve formě půstů s různými ovocnými a zeleninovými šťávami s podporou nějakého komerčního doplňku stravy. Často tyto diety zahrnují i užívání různých projímadel, diuretik (čajů), vitamínů, minerálů, bylinek a rostlin, nebo nějakých jiných "očistných" potravin či složek potravin. To vše by mělo podporovat vylučování toxických látek a jejich metabolitů močí a stolicí, nebo třeba potem.

NEJSEM JEN AUTOREM SERIÓZNÍCH ČLÁNKŮ
VYUŽIJTE TAKÉ MÝCH TRENÉRSKÝCH SLUŽEB

změna tělesné kompozice | tvarování těla | získání kondice | změna životního stylu | muži | ženy | senioři

Úvodní pohovor + 1 zkušební trénink nabízím BEZ PLACENÍ

Chemie v životním prostředí

Málokdo asi pochybuje, že v důsledku globální industrializace výrazně vzrostl počet chemických látek, kterými jsme vystaveni. Je také dobře známo, že některé syntetické chemické látky se hromadí v různých částech lidského těla (v tuku, v tkáních, v kostech) a že vysoké dávky těchto látek mohou být toxické se škodlivými účinky na naše zdraví včetně rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění, negativních účinků na reprodukci, na endokrinní systém, na metabolismus, či na naše duševní zdraví. Některé toxiny se ukládají v tukové tkáni, kde přetrvávají a hromadí se po celou dobu života.

Mezi tyto chemické látky mohou patřit především syntetické perzistentní organické látky (Persistent Organic Pollutants - POPs), které se hromadí právě v tukové tkáni (např. polychlorované bifenyly - PCB, polybromované bifenyly - PBB, či polybromované difenylethery - PBDE). Další toxické látky mohou být třeba různé těkavé organické sloučeniny (rozpouštědla a paliva), ftaláty, či třeba bisfenol A (BPA).

Zapomenout nelze ani na přirozeně se vyskytující látky, které mohou být také toxické. Plísně a jejich těkavé metabolity mohou mít nepříznivé zdravotní účinky, stejně jako rostlinné, živočišné a potravinové alergeny. A konečně některé kovy mohou být ve vyšších dávkách pro člověka rovněž toxické (např. rtuť, olovo, kadmium, arsen či hliník).

S rozvojem syntetické chemie a agrochemického či farmaceutického průmyslu se exponenciálně zvýšilo množství cizorodých chemických látek v životním prostředí a není tedy pochyb o tom, že svět okolo nás se stává stále toxičtějším, s celosvětovým šířením průmyslových chemikálií, pesticidů, těžkých kovů a radioaktivních prvků.

Z tohoto pohledu by skutečně dávalo smysl čas od času podstoupit nějako tu očistnou kúru. Navíc existují určité důkazy, že některé přírodní látky mohou skutečně vykazovat určité "čistící" schopnosti.

Některé složky potravy mohou skutečně mít detoxikační vlastnosti

Existují důkazy, že některé přírodní složky potravin vykazují přirozené chelatační vlastnosti (čili pomáhají s vylučováním některých kovů z organismu) a mohou tak být užitečné pro eliminaci toxických kovů. Mezi tyto složky patří například koriandr, kyselina jablečná (obsažená převážně v ovoci - v zelených jablkách, hruškách, meruňkách, višních, hroznech apod.), kyselina citronová (obsažená v citrusových plodech), kyselina jantarová (obsažená např. v řepě, rebarboře, brokolici, rajčatech, chřestu, medu, vejcích, v ovoci), citrusový pektin (obsažený ve slupce a dužině citrusových plodů), Chlorella (druh zelené řasy), listy papáje, kúra jilmu klouzavého, či třeba česnekový olej.

Nicméně vzhledem k tomu, že u výše uvedených složek potravin nebyly provedeny žádné studie na lidech, je obtížné určit, nakolik jsou výsledky relevantní pro lidi. Navíc pokusy u myší byly často prováděny s několikanásobně vyššími dávkami toxinů v organismu, než je obvyklý výskyt u lidí.

O čem ale není pochyb (a co je vědou na lidech prozkoumáno) je fakt, že při prevenci a léčbě různých nemocí, zánětů, alergií, astmatu, stejně jako při prevenci problémů způsobených toxiny ze životního prostředí, je důležitá konzumace celého ovoce a zeleniny. A to především s obsahem antioxidantů a fytonutrientů, které vykazují určité detoxikační schopnosti. Zvýšený příjem ovoce a zeleniny nás tedy může přirozeně chránit například před nealkoholickým ztukovatěním jater, rakovinou jater a obecně před rizikem úmrtí ze všech příčin.

toxické prostředí

Jsou pro nás toxiny nebezpečné? Máme se něčeho obávat?

Biomonitoring člověka je proces měření množství chemických látek, které se vyskytují v těle (v krvi, moči, tukové tkáni, pupečníkové krvi, mateřském mléce atd.) a které pocházejí z různých environmentálních zdrojů, jako je půda, vzduch, voda, prach, nebo potraviny. Koncentrace těchto chemických látek, hodnocená pomocí biomonitoringu, se běžně označuje jako "zátěž organismu". Studie stále více naznačují, že zátěž lidského těla způsobena expozicí i bioakumulací toxických chemických látek představuje skutečnou hrozbu pro lidské zdraví, včetně zdraví plodu a novorozence. Chronická expozice a nesprávné odstraňování environmentálních toxinů proto přímo přispívají k rozvoji obezity, kardiovaskulárních onemocnění, neurokognitivních poruch a reprodukčních problémů.

Nicméně v poslední větě předchozího odstavce zaznělo důležité sousloví "nesprávné odstraňování environmentálních toxinů". Naše tělo má totiž svůj vlastní detoxikační systém (viz kapitola níže) a pokud tento systém funguje správně, je pak na zvážení, zdali má nějaká očistná detoxikační kúra smysl.

Neexistuje vědecký konsensus, že úrovně POPs a endokrinně aktivních chemických látek v průmyslově vyspělých zemích jsou pro většinu lidí nebezpečné

Persistent organic pollutants: potential health effects?

State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012

Regulační úřady v Evropě, USA a Austrálii ohledně BPA

EFSA Bisphenol A

FDA Continues to Study BPA

FSANZ Bisphenol A (BPA)

Navíc v současné době neexistuje shoda názorů o tom, zda jsou současné úrovně expozice chemickým látkám v životním prostředí pro lidské zdraví škodlivé. Existují tedy jen slabé důkazy o tom, že by naše zdraví bylo negativně ovlivněno expozicí jak POPs, tak třeba i endokrinními disruptory (neboli endokrinně aktivními chemickými látkami narušující náš endokrinní systém). To samé platí i pro bisfenol A (BPA), který je pod drobnohledem regulačních orgánů v Evropě, USA a Austrálii a v současnosti se nepředpokládá, že by úroveň expozice BPA představovala nějaké významné zdravotní riziko.

Celkově tedy není jasné, zda by odstraňování toxinů pomocí nějaké detoxikační kúry přineslo nějaké výhody. Detoxikační průmysl funguje na principu, že jakákoli úroveň cizorodé chemické látky v těle by měla být důvodem k obavám, ačkoli tato představa není ničím podložena. V důsledku toho se zdá nepravděpodobné, že by průměrný člověk měl z detoxikace případných toxických látek v těle nějaký prospěch.

Detoxikační průmysl funguje na principu, že jakákoli úroveň cizorodé chemické látky v těle by měla být důvodem k obavám, ačkoli tato představa není ničím podložena.

Lidské tělo jako přirozený detoxifikátor

Tak jako tak, každý zdravý člověk "je obdařen" svým účinným detoxikačním systémem, čímž se opět dostáváme k otázce, zdali pro nás mají nějaké detoxikační praktiky smysl. Nestačí to nechat na našem těle?

Náš organismus si během evoluce vyvinul složité mechanismy pro odstraňování nežádoucích látek (toxinů) a to především prostřednictvím jater, ledvin, trávicí a lymfatické soustavy, kůže a plic. Detoxikační cesty a detoxikační způsoby pak závisí na konkrétní chemické látce. Většinou ale zahrnují nějakou přeměnu na méně toxickou formu například vytvořením formy rozpustné ve vodě pro vylučování ledvinami.

Náš organismus si během evoluce vyvinul složité mechanismy pro odstraňování nežádoucích látek (toxinů) a to především prostřednictvím jater, ledvin, trávicí a lymfatické soustavy, kůže a plic.

Lidské tělo ale především spoléhá na játra, která metabolizují chemické látky a směřují je buď do tkáňových zásob, nebo k vyloučení z těla ven. Detoxikační systém jater je podporován endogenními antioxidanty (produkovanými uvnitř těla), dietními antioxidanty (získanými z potravy) a antioxidačními enzymy, které umožňují odstraňování reaktivních forem kyslíku a volných radikálů a detoxikují cizorodé chemikálie (xenobiotika).

O tom, jak moc bude tělo "zaneřáděno" toxickými látkami rozhodují především okolní životní prostředí (jeho čistota či nečistota), genetické faktory (jaké schopnosti detoxikace jsme zdědili) a hlavně náš životní styl (jak zdravě či nezdravě žijeme).

Účinnost detoxikačních diet - klinické studie

A co říká na detoxikační diety věda?

Ačkoli podle některých studií může být detoxikační program účinný, většina těchto studií trpí nedostatkem údajů a špatnou metodikou či návrhem, což vrhá značnou nejistotu na platnost těchto výsledků.

Konkrétní metodologická omezení těchto studií jsou například zkreslení vzorku (testovaných subjektů), malá velikost vzorku (v jedné studii dokonce jedna osoba), spoléhání se na "self-reporting" (na vlastní hlášení), absence kontrolních skupin (pro vyloučení placebo efektu), či nedostatek vzájemného hodnocení (čili studie mají nedostatečné odborné posouzení jinými odborníky k zajištění kvality studie).

Výzkumů, které by se věnovaly konkrétnímu komerčnímu produktu (dietě, programu) moc neexistuje. Z těch několika málo jsem vybral 3, přičemž výběr není zvolen úplně náhodně. Chtěl jsem totiž zároveň poukázat na některé problémy studií na detoxikační produkty, či přímo na problémy samotných produktů.

Hubbardův očistný program

V zahraničí je poměrně známý detoxikační program od L. Ron Hubbarda, jež byl mj. použit i k léčbě záchranářů, kteří byli vystaveni toxinům po katastrofě věží Světového obchodního centra (přesný název tohoto programu zní Narconon Drug Rehabilitation Program, též se tomuto programu říká Hubbardův očistný program). Tento program k mobilizaci a vylučování xenobiotik (cizorodých látek) uložených v tucích zahrnuje použití vysokých dávek niacinu (vitamínu B3) spolu s dalšími vitamíny, minerály a polynenasycenými oleji ve spojení s fyzickým (aerobním) cvičením a rozsáhlým pocením za pomoci saunování.

Přestože metodické popisy programu nejsou dostatečně konkrétní, bylo na základě více či méně kvalitních studií prokázáno, že tento program snižuje sérové a tukové hladiny lipofilních chemických látek, včetně polychlorovaných a polybromovaných bifenylů (PCB a PBB), dioxinů a různých léků či pesticidů. Kromě toho bylo v některých studiích prokázáno, že Hubbardův program také zlepšuje neurofyziologické a neuropsychologické funkce.

To všechno zní sice hezky, nicméně autorem tohoto programu je zakladatel Scientologické církve L. Ron Hubbard. Čili velká část studií provedených na lidech tvoří studie detoxikačního programu propagovaného Scientologickou církví. Což samozřejmě automaticky nemusí snižovat kvalitu a funkčnost očistného programu, ale obrázek ať si každý udělá sám.

Detox Balance

Program řízené metabolické detoxikace podporuje enzymy II. fáze detoxikace a antioxidační rovnováhu u zdravých účastníků

Guided Metabolic Detoxification Program Supports Phase II Detoxification Enzymes and Antioxidant Balance in Healthy Participants

Další detoxikační dieta, která stojí za zmínku, je Detox Balance od amerického výrobce Standard Process Inc. Tato kúra obsahuje směs plnohodnotných potravin a funkčních složek z potravin. Konkrétně se jedná o směs hrachového proteinu, proteinu z dýňových semen a ovesné mouky pro dodávání dostatečného množství aminokyselin důležitých pro detoxikační reakce, včetně argininu (1300 mg), glycinu (600 mg), isoleucinu (850 mg), leucinu (1600 mg), valinu (900 mg) a methioninu (300 mg) v jedné porci. Dále přípravek obsahuje směs malého množství lněné, ovesné a pohankové mouky. Pro podporu aktivity detoxikačních enzymů byla přidána řada funkčních složek, včetně červené řepy a kořene černé ředkve španělské, kořene lopuchu pro snížení hepatotoxicity (poškození jater chemií), jablečného pektinu pro jeho schopnost detoxikovat těžké kovy, bobulí jalovce pro jejich vysokou antioxidační aktivitu, listů pampelišky pro ochranné účinky proti poškození jater, listů brokolice pro schopnost formovat antioxidační enzymy, listů artyčoku pro modulaci antioxidačního a jaterního metabolismu, extraktu z ostropestřce mariánského pro podporu zdravé funkce jater a prášku z houby cordyceps pro jeho antioxidační vlastnosti a ochranu jater.

Existuje jedna studie na tuto dietu, která prokazuje, že užívání produktu Detox Balance po dobu 4 týdnů zlepšuje celkovou antioxidační aktivitu v plazmě a oxidační stres. To údajně dělá z Detox Balance přípravek, který je schopný podpořit endogenní (uvnitř těla) detoxikační dráhy organismu.

Zní to všechno opět hezky. Nicméně zásadním problémem této studie může být skutečnost, že zadavatelem studie (nebo přesněji řečeno ten, kdo ji zaplatil) je výrobce tohoto suplementu (společnost Standard Process Inc) a někteří členové autorského týmu studie jsou zaměstnanci této společnosti. Čili mohlo dojít ke střetu zájmů a k ovlivnění výsledků. Což podobně jako u Hubbardova očistného programu nemusí znamenat, že produkt je špatný a nefunguje, nicméně obrázek ať si opět udělá každý sám.

Ačkoli tedy účinnost této diety je opět zpochybněna (díky střetu zájmů), tak alespoň lidskému organismu příliš neublíží, protože tento produkt obsahuje i nějaké živiny (Detox Balance obsahuje směs plnohodnotných potravin a směs rostlinných bílkovin včetně přítomnosti dostatečného množství BCAA ve správném poměru). To se ovšem nedá říci o dietě následující.

PODPORUJU ČESKÉ FIRMY A "SRDCAŘSKÉ" E-SHOPY
CONCEPT
= výrobce domácích elektrospotřebičů =
>>>  PODÍVAT SE DO E-SHOPU  <<<
Společnost CONCEPT je ryze česká společnost, která patří mezi přední výrobce a dodavatele domácích elektrospotřebičů a která si i přesto stále zachovává ráz rodinné firmy. V nabídce mají mimochodem i své vlastní elektrokoloběžky.

Citronový detoxikační program

Citronový detoxikační program, též známý jako Master Cleanse, nebo Limonádová dieta (autorem je Stanley Burroughs ve 40. letech 20. století) spadá do kategorie velmi nízkokalorických diet (VLCD - z anglického Very Low-Caloric Diet). Čili tato dieta poskytuje pouze přibližně 800 - 1000 kcal denně (cca 3360 - 4200 kJ), kdy se vlastně nic nejí a jen se užívá tento přípravek společně s čaji (veškerá energie pochází jen z rychlých cukrů v podobě sirupu). Účelem této diety (která se drží většinou 3 - 10 dní) je detoxikace organismu společně se snížením tělesné hmotnosti.

Produkt se skládá ze sirupu Neera, citronové šťávy a kajenského pepře. Sirup Neera je směs javorového a palmového sirupu a je navržen tak, aby obsahoval vysoké množství minerálů a stopových prvků. Kromě toho, že má tento sirup údajné detoxikační účinky, je také navržen tak, aby snížil chutě na nezdravé potraviny, limonády, kávu a další nezdravé nápoje.

Detoxikační dieta s citronem snížila množství tělesného tuku, inzulínovou rezistenci a sérovou hladinu hs-CRP bez hematologických změn u korejských žen s nadváhou

Lemon detox diet reduced body fat, insulin resistance, and serum hs-CRP level without hematological changes in overweight Korean women

Na tuto dietu také existuje jedna studie provedená na korejských premenopauzálních ženách s nadváhou. Tato studie u těchto žen prokázala významně větší pozitivní změny tělesné hmotnosti, BMI, procenta tělesného tuku a poměru pasu a boků ve srovnání s kontrolní skupinou bez Citrónové diety a bez kalorického omezení stravy (to ale není moc překvapivé, když v jedné dietě se skoro nejí a v druhé se jí bez kalorického omezení). Rovněž hladina inzulínu v séru, skóre inzulínové rezistence, leptinu a adiponektinu (hormonu tukové tkáně) a hladiny vysoce citlivého C-reaktivního proteinu (souvisejícího se záněty) se po Citrónové dietě zlepšily více nežli v kontrolní skupině.

Čili na základě výše zmíněné studie může citronový detoxikační program snížit inzulínovou rezistenci a tělesný tuk a tedy i některé rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění a to především prostřednictvím kalorické restrikce. Nicméně o detoxikačních účinných této diety (což nás v tomto případě nejvíce zajímá) se studie nezmiňuje.

Mechanismus detoxikace v těle pomocí této očistné kúry je nejasný a celkově neexistují žádné důkazy o tom, že by tato dieta odstraňovala nějaké toxiny, nebo že by dělala něco jiného než dočasný úbytek hmotnosti. Po kterém ale s velkou pravděpodobností může následovat rychlé získání ztracené váhy zpět (a plus něco navíc v důsledku jojo efektu).

Navíc jsou diety podobného rázu z krátkodobého hlediska totálně nezdravé, z dlouhodobého hlediska pak mohou být až nebezpečné (když se třeba někdo z nějakého důvodu rozhodne Citrónovou dietu držet dlouhodoběji). Tyto diety totiž postrádají důležité makro i mikro živiny, především však bílkoviny. Často mají tyto diety i (záměrné) projímavé účinky, což v kombinaci s minimálním příjmem energie (potravin) může způsobit nerovnováhu elektrolytů a narušit normální střevní mikrobiom (čili může dojít ke střevní disbióze).

Něco více o rizicích detoxikačních diet bude v tomto článku ještě "řeč" (konkrétně zde).

Co říkají o detoxikačních dietách nezávislé výzkumy?

Problémem komerčních detoxikačních diet je mj. také to, že tyto diety většinou neuvádějí konkrétní toxiny, které mají z těla odstranit, nebo mechanismy, kterými je odstraňují. Což samozřejmě ztěžuje vědecké zkoumání detoxikačních schopností konkrétního produktu či programu. Rovněž nedostatek souhrnných analýz (metaanalýz či systematických přehledů) ztěžuje vyvození nějakých definitivních závěrů o účinnosti či neúčinnosti těchto detoxikačních diet.

Neexistuje žádný přesvědčivý výzkum, který by podpořil používání detoxikačních diet k odstranění toxinů z těla

Detox diets for toxin elimination and weight management: a critical review of the evidence

Každopádně podle tohoto kritického přehledu důkazů z roku 2015 neexistuje žádný přesvědčivý výzkum, který by podpořil používání detoxikačních diet k odstranění toxinů z těla.

Neexistuje žádný přesvědčivý výzkum, který by podpořil používání detoxikačních diet k odstranění toxinů z těla.

V současné době neexistují žádné klinické důkazy potvrzující nebo vylučující účinnost komerčně dostupných detoxikačních režimů

Alternative detox

'Detox': Science or sales pitch?

Fad Diets: Facts and Fiction

“Detoxes” and “Cleanses”: What You Need To Know

Ke stejnému závěru došly i tyto články a přehledy odborné literatury.

Někteří lidé však uvádějí, že se během a po detoxikační dietě cítili lépe (energičtěji, vitálněji apod.). To ale může být způsobeno buď dočasným placebo efektem, nebo také tím, že dotyční na několik dní (týdnů) vyloučili z jejich původní běžné stravy vysoce průmyslově zpracované potraviny, alkohol a další nezdravé "věci". Na druhou stranu existuje i druhá skupina lidí, kterým detoxikační dieta zrovna "nesedla" a především během diety se cítili "mizerně".

Nedostatečné množství účinných látek

Dalším problémem různých detoxikačních diet je také nedostatečné množství potenciálně účinných látek. Jak už bylo napsáno v kapitole výše, existují více či méně přesvědčivé důkazy, že některé rostlinné složky mohou mít určité detoxikační účinky a být tak našemu organismu prospěšné. Ovšem to pouze za předpokladu, že množství těchto účinných látek bude v produktech dostatečné. Což ale ne vždy platí.

Složky v některých detoxikačních doplňcích stravy by mohly potenciálně vykazovat příznivé účinky, avšak ve vyšších dávkách než jsou aktuálně přítomné v některých produktech

A Purported Detoxification Supplement Does Not Improve Body Composition, Waist Circumference, Blood Markers, or Gastrointestinal Symptoms in Healthy Adult Females

Některé detoxikační suplementy totiž používají patentované směsi a je tak obtížné zjistit přesné složení výrobku a množství účinných látek v produktu (čili ve výsledku nemáme vůbec ponětí, zdali produkt bude dělat to, co výrobce slibuje). A u produktů, kde výrobce uvedl složení a množství látek, může být toto množství látek nedostatečné (a často také je, což například potvrzují i autoři této studie).

Jinak řečeno, složky některých detoxikačních diet by klidně mohly mít pro naše tělo přínos, avšak ve vyšších dávkách, než v jakých jsou v produktech obsaženy a prodávány.

vidlička a metr

Detoxikační diety a hubnutí

Samostatnou kapitolou jsou pak účinky detoxikačních diet na hubnutí.

Není pochyb o tom, že detoxikační diety (jakékoli diety) postavené na bázi hladovění mohou způsobit počáteční úbytek hmotnosti kvůli nízkému příjmu kalorií. To potvrzují například i tyto studie (mezi kterými je také výše zmiňovaná citrónová dieta), kde účastnice denně přijímaly 800 - 1200 kcal (cca 3360 - 5000 kJ) dle diety. Což je mimochodem u většiny žen buď na hranici, ale spíše pod hranicí jejich bazálního metabolismu.

Autoři v jedné ze studií potvrdili, že došlo k významnému poklesu tělesné hmotnosti, BMI a procenta tělesného tuku. Zároveň ale také potvrdili, že došlo k většímu úbytku svalové hmoty v porovnání s kontrolní skupinou se středomořskou dietou o podobném množství kalorií (středomořská strava se mimochodem považuje za jednu z nejvyváženějších a nejzdravějších).

Případnou ztrátu svalové hmoty při hubnutí lze pozitivně ovlivnit dostatečným příjmem bílkovin, posilováním, či obojím zároveň

Recent Advances in the Characterization of Skeletal Muscle and Whole-Body Protein Responses to Dietary Protein and Exercise during Negative Energy Balance

Higher Protein Intake Preserves Lean Mass and Satiety with Weight Loss in Pre‐obese and Obese Women

Higher compared with lower dietary protein during an energy deficit combined with intense exercise promotes greater lean mass gain and fat mass loss: a randomized trial

Effects of Strength or Aerobic Training on Body Composition, Resting Metabolic Rate, and Peak Oxygen Consumption in Obese Dieting Subjects

A Systematic Review of the Separate and Combined Effects of Energy Restriction and Exercise on Fat-Free Mass in Middle-Aged and Older Adults: Implications for Sarcopenic Obesity

Prolonged Calorie Restriction Downregulates Skeletal Muscle mTORC1 Signaling Independent of Dietary Protein Intake and Associated microRNA Expression

The Effects of a Higher Protein Intake During Energy Restriction on Changes in Body Composition and Physical Function in Older Women

Resistance Training Preserves Fat-free Mass Without Impacting Changes in Protein Metabolism After Weight Loss in Older Women

Effect of weight loss on the rate of muscle protein synthesis during fasted and fed conditions in obese older adults

The Role of Diet and Exercise for the Maintenance of Fat-Free Mass and Resting Metabolic Rate During Weight Loss

MTOR signaling and ubiquitin-proteosome gene expression in the preservation of fat free mass following high protein, calorie restricted weight loss

Short-term Effects After a 3-month Aerobic or Anaerobic Exercise Programme in Hong Kong Chinese

Resistance Training Conserves Fat‐free Mass and Resting Energy Expenditure Following Weight Loss

Effect of a Hypocaloric Diet, Increased Protein Intake and Resistance Training on Lean Mass Gains and Fat Mass Loss in Overweight Police Officers

Effects of Resistance vs. Aerobic Training Combined With an 800 Calorie Liquid Diet on Lean Body Mass and Resting Metabolic Rate

Increased Protein Intake Reduces Lean Body Mass Loss During Weight Loss in Athletes

A Brief Review of Higher Dietary Protein Diets in Weight Loss: A Focus on Athletes

Increased Consumption of Dairy Foods and Protein during Diet- and Exercise-Induced Weight Loss Promotes Fat Mass Loss and Lean Mass Gain in Overweight and Obese Premenopausal Women

Increased lean mass with reduced fat mass in an elite female cyclist returning to competition: case study

Influence of exercise training on physiological and performance changes with weight loss in men

Resistance weight training during caloric restriction enhances lean body weight maintenance

Při hubnutí pouhým omezením stravy (bez cvičení za účelem budování či ochrany svalové hmoty) může ubývat společně s tukem i svalová hmota

Preserving Healthy Muscle during Weight Loss

Lower Extremity Muscle Size and Strength and Aerobic Capacity Decrease With Caloric Restriction but Not With Exercise-Induced Weight Loss

Contribution of Individual Organ Mass Loss to Weight Loss-Associated Decline in Resting Energy Expenditure

Body Composition Changes in Weight Loss: Strategies and Supplementation for Maintaining Lean Body Mass, a Brief Review

A Systematic Review of the Separate and Combined Effects of Energy Restriction and Exercise on Fat-Free Mass in Middle-Aged and Older Adults: Implications for Sarcopenic Obesity

Changes in fat-free mass during significant weight loss: A systematic review

Weight Loss Composition is One-Fourth Fat-Free Mass: A Critical Review and Critique of This Widely Cited Rule

Effects of Resistance vs. Aerobic Training Combined With an 800 Calorie Liquid Diet on Lean Body Mass and Resting Metabolic Rate

Energy Balance and Obesity

Changes in fat-free mass during significant weight loss: a systematic review

The effect of rate of weight loss on long‐term weight regain in adults with overweight and obesity

Protein Recommendations for Weight Loss in Elite Athletes: A Focus on Body Composition and Performance

The Role of Diet and Exercise for the Maintenance of Fat-Free Mass and Resting Metabolic Rate During Weight Loss

Influence of exercise training on physiological and performance changes with weight loss in men

Lean Mass Loss Is Associated with Low Protein Intake during Dietary-Induced Weight Loss in Postmenopausal Women

Recent Perspectives Regarding the Role of Dietary Protein for the Promotion of Muscle Hypertrophy with Resistance Exercise Training

Čili je důležité si uvědomit nejen to, že jakmile se člověk po absolvování nějaké drastické redukční diety vrátí k normální stravě a k životosprávě před dietou, tak se váha zcela nepochybně dříve či později vrátí (a někdy vlivem jojo efektu i s úroky), ale je také dobré počítat s tím, že při jakékoli redukční dietě dochází ke ztrátě svalové hmoty. A to obzvláště pokud je tato redukční dieta drastická a/nebo nepodnikneme nějaká ochranná opatření především v podobě zvýšeného příjmu bílkovin a silového tréninku za účelem ochrany svalové hmoty.

Také je dobré počítat s tím, že čím je redukční dieta přísnější a/nebo delší, tím hůře se organismus tělesného tuku vzdává. Lidem se totiž evolucí vyvinuly obranné mechanismy proti hubnutí, protože hladovění může vést například ke snížení plodnosti a v extrémním případě samozřejmě až ke smrti. Organismus se tedy těmto nepříznivým podmínkám při nedostatečném množství energie a živin brání.

Adaptivni termogeneze způsobuje úsporu energie (mj. zpomalením bazálního metabolismu) v reakci na kalorické omezení, ubývající hmotnost, či úbytek svalů

Evidence for the existence of adaptive thermogenesis during weight loss

Adaptive thermogenesis with weight loss in humans

Adaptive thermogenesis in humans

Clinical significance of adaptive thermogenesis

The role of energy expenditure in energy regulation: findings from a decade of research

Early adaptive thermogenesis is a determinant of weight loss after six weeks of caloric restriction in overweight subjects

Adaptive thermogenesis in human body weight regulation: more of a concept than a measurable entity?

Long-term persistence of adaptive thermogenesis in subjects who have maintained a reduced body weight

Adaptive reduction in basal metabolic rate in response to food deprivation in humans: a role for feedback signals from fat stores

Changes in Energy Expenditure with Weight Gain and Weight Loss in Humans

Effect of Calorie Restriction on Energy Expenditure in Overweight and Obese Adult Women

Long-term persistence of adaptive thermogenesis in subjects who have maintained a reduced body weight

Impact of calorie restriction on energy metabolism in humans

Contribution of Individual Organ Mass Loss to Weight Loss-Associated Decline in Resting Energy Expenditure

Changes in energy expenditure resulting from altered body weight

Underfeeding and body weight regulation in normal-weight young men

Effect of Calorie Restriction on Resting Metabolic Rate and Spontaneous Physical Activity

Každý asi ví, že energetické omezení stimuluje chuť k jídlu (díky hladu) a je také známo, že energetické omezení snižuje rychlost metabolismu a výdej energie (právě díky těm obranným mechanismům). Což při redukční dietě vede k takzvanému "plató" hubnutí, čili k bodu (stropu), kdy se hubnutí zastaví. Důvodem tohoto plató je kromě adaptivní termogeneze i hormon zvaný kortizol (říká se mu též stresový hormon).

Omezení kalorií zvyšuje celkový výdej kortizolu

Low Calorie Dieting Increases Cortisol

Existují některé důkazy, že půsty zvyšují hladiny kortizolu. Rovněž existují důkazy, že stres stimuluje chuť k jídlu a způsobuje přibírání na váze prostřednictvím zvýšeného kortizolu. Redukční dieta (a obzvláště nějaká drastická dieta) je pro někoho často stresující zkušeností. Některé detoxikační diety ale díky nedostatku energie a živin drastické jsou. Čili z tohoto pohledu může být popíjení nízkokalorických detoxikačních produktů (a už nic moc jiného) z hlediska hubnutí spíše kontraproduktivní.

Detoxikační diety jsou z hlediska hubnutí stejně účinné jako jiné diety

Detoxikační doplněk stravy FitMiss Cleanse neměl žádný příznivý vliv na složení těla, obvod pasu, nebo gastrointestinální potíže

A Purported Detoxification Supplement Does Not Improve Body Composition, Waist Circumference, Blood Markers, or Gastrointestinal Symptoms in Healthy Adult Females

V této studii vědci zkoumali komerčně dostupný doplněk stravy (FitMiss Cleanse) obsahující bylinné složky, které údajně podporují zdravou tělesnou hmotnost, snižují nadýmání a podporují zdraví a detoxikaci organismu. Zkoumaní účastníci (zdravé dospělé ženy) užívali společně se snídaní buď detoxikační doplněk, nebo placebo a to po dobu 4 týdnů. Účastnice byli poučeni, aby během této doby zachovávali své pravidelné stravovací a pohybové návyky. Každá porce doplňku stravy obsahovala 1 350 mg patentované směsi bylinných složek (listy papáje, kůru cascara sagrada, kůru jilmu skvrnitého, listy máty peprné, listy červené maliny, semena pískavice řecké seno, kořen zázvoru a listy senny).

Závěr této studie zní, že se nepotvrdily žádné údajné fyziologické, zdravotní, či detoxikační přínosy tohoto produktu. Ačkoli je konzumace tohoto doplňku po dobu 4 týdnů zjevně bezpečná, neměl žádný příznivý vliv na složení těla, obvod pasu, krevní markery (ukazatele), nebo gastrointestinální potíže. Analýza tělesného složení tedy neodhalila žádné výhody suplementace tímto produktem na tukové nebo netukové složky.

Detoxikační dieta Wellnessup Diet může snížit množství tělesného tuku, ale podobně jako jakákoli jiná dieta se stejným množstvím energie a se stejným poměrem makroživion

Effect of toxic trace element detoxification, body fat reduction following four-week intake of the Wellnessup diet: a three-arm, randomized clinical trial

V této studii byla zkoumána detoxikační dieta zvaná Wellnessup Diet, která je postavena na pití koktejlů Wellnessup, zeleninových a ovocných šťáv a konzumaci zeleniny, ovoce a ořechů. Ingredience ve Wellnessup Diet koktejlech zahrnovaly celozrnné potraviny na podporu detoxikace společně s obilninami a ovocným práškem (konkrétní složení prášku studie nezmiňuje). Výsledkem bylo, že po 4 týdnech diety došlo u účastníků studie (u žen v rozmezí 19 - 49 let) ke snížení hmotnosti. Nicméně tato snížená hmotnost byla podobná, jako u kontrolní skupiny, která držela isokalorickou dietu se stejným množstvím celkové energie a se stejným rozložením makroživin. Opět tedy došlo k úbytku hmotnosti především díky kalorickému omezení a ne kvůli složení diety Wellnessup.

Úbytek hmotnosti a tělesného tuku byl vyšší u skupiny 2 (středomořská dieta) než u skupiny 1 (detoxikační dieta)

Are detox diets an effective strategy for obesity and oxidation management in the short term?

A nakonec v této studii zjistili dokonce větší úbytek hmotnosti a tělesného tuku u kontrolní skupiny, která držela hypokalorickou (redukční) středomořskou dietu v porovnání s hypokalorickou detoxikační dietou založenou na tekuté stravě.

Energeticky omezené detoxikační diety tedy zcela určitě umožňují krátkodobě (dočasně) zhubnout (díky kalorické restrikci), avšak existuje zde určitá pravděpodobnost jednak jojo efektu, ale také nějakých zdravotních rizik kvůli jejich nutriční nedostatečnosti. Čímž se plynule dostáváme k bezpečnosti užívání detoxikačních diet.

hubnoucí nápoje

Rizika detoxikačních diet

Hlavní zdravotní rizika většiny detoxikačních diet vycházejí především z jejich nadměrných energetických omezení a z toho vyplývajících nutričních nedostatečností. Extrémní půst u některých detoxikačních programů může vést k nedostatku bílkovin a některých mikroživin (vitamínů a minerálů), k elektrolytické nerovnováze, střevní disbióze a v extrémních případech až ke smrti. Uživatelům těchto diet také může hrozit předávkování laxativy (projímadly), diuretiky, nebo dokonce vodou (všeho totiž moc škodí, i vody).

Laxativa mohou způsobit průjem natolik závažný, že může vést k dehydrataci a nerovnováze elektrolytů. Pití velkého množství vody a bylinkového čaje bez jídla několik dní po sobě může rovněž vést k nebezpečné elektrolytické nerovnováze. Procedury čištění tlustého střeva pak mohou "rozhodit" náš střevní mikrobiom a způsobit střevní disbiózu.

Další možné vedlejší účinky (které dokonce zmiňují i někteří výrobci na svých webových stránkách) mohou být mj. únava, bolesti hlavy, nevolnost, nespavost, či úzkost. Tyto ne úplně příjemné stavy (příznaky) často výrobci detoxikačních diet (či jejich zastánci) omlouvají tím, že je to výsledek "špatných látek opouštějících tělo" (spíše než že je to nedostatkem energie a živin).

Případné škodlivé účinky detoxikačních diet jsou pravděpodobnější u lidí po operaci tlustého střeva, u lidí s těžkými hemoroidy, s onemocněním ledvin, se srdečním onemocněním, nebo s onemocněním trávicího traktu. Pozor by si měli dát i diabetici. Nevhodné jsou tyto diety také u dětí, seniorů, těhotných a kojících žen, nebo u někoho, kdo má nějakou poruchu příjmu potravy. Vhodné je se proto před jakoukoli detoxikační dietou poradit s lékařem.

Protože mnoho detoxikačních produktů a programů je propagováno a prodáváno pouze přes internet (mimo lékárny), je obtížné tyto produkty kontrolovat a regulovat. V některých případech se proto složky detoxikačních produktů nemusí shodovat s jejich štítky, což je rovněž pro konzumenta potenciálně nebezpečná situace (může hrozit např. předávkování některou látkou, protože její množství je na štítku uvedeno z různých důvodů chybně apod.).

Proč jsou detoxikační diety stále tak oblíbené?

Když se podíváme do minulosti, tak určité postupy nějaké vnitřní očisty těla existují v různých kulturách po tisíce let (v rámci jejich tradiční medicíny). Čili oblíbenost detoxikačních procedur sahá až do řecké, římské, čínské, indické, či indiánské starověké kultury a z tohoto pohledu proto nejsou detoxikační diety žádnou novinkou. Indové mají svojí panchakarmu v rámci ájurvédské medicíny, tradiční čínská medicína má rovněž mnoho svých postupů pro odstranění toxinů z těla a Indiáni zase mají (měli) své potní chýše. Pro někoho tedy může podstupování nějakých očistných rituálů vycházet z určité tradice a/nebo z náboženského (filozofického) přesvědčení.

A i pro méně nábožensky a filozoficky "zapálené" lidi může být důvodem pro podstoupení nějaké očistné kúry určitý pocit "viny" a snaha o "očistu a vykoupení se za hříchy", které dotyční prováděli po celý rok ve formě špatného životního stylu (v tomto případě jsou velice populární takové ty jarní očistné detoxikační procedury).

Shrnutí

Není pochyb o tom, že moderní život s rostoucí industrializací způsobuje znečištění životního prostředí různými toxickými chemickými látkami a těžkými kovy a že lidé jsou těmto látkám vystaveni. Chronická expozice těmto toxinům ve vysokých dávkách a jejich následné hromadění v těle nám mohou ve výsledku způsobit nějaké zdravotní potíže. Přesto však vyvstávají přinejmenším dvě otázky: Je detoxikace organismu u jinak zdravých lidí skutečně nezbytná? Snižují detoxikační diety toxickou zátěž organismu, tedy fungují tyto diety?

Detox (nebo též detoxikace, detoxikační dieta, očistná kúra či program) nejčastěji zahrnuje program na detoxikaci jater. Někdy i v kombinaci s očistou střev. Nicméně kromě jater a střev má lidské tělo různé další orgány pro vylučování toxinů a toxických látek z těla (např. ledviny, lymfatickou soustavu, kůži, či plíce). Samozřejmě, že nedostatečná funkce jater nebo střev může způsobit závažné zdravotní problémy. Pokud je ale člověk zdravý, je opravdu detoxikace prostřednictvím různých očistných diet potřebná? Podle výrobců, prodejců a různých zastánců těchto diet samozřejmě ano 😃.

NEJSEM JEN AUTOREM SERIÓZNÍCH ČLÁNKŮ
VYUŽIJTE TAKÉ MÝCH TRENÉRSKÝCH SLUŽEB

změna tělesné kompozice | tvarování těla | získání kondice | změna životního stylu | muži | ženy | senioři

Úvodní pohovor + 1 zkušební trénink nabízím BEZ PLACENÍ

Na internetu sice lze najít několik klinických studií (čili studií provedených na lidech, některé jsem přiložil výše v článku), které prokázaly, že komerční detoxikační diety zlepšují detoxikaci jater a odstraňují z těla perzistentní organické znečišťující látky (POPs). Většina těchto studií je však omezena chybnou metodikou, malými vzorky, nedostatkem kontrolních (placebo) skupin, spoléháním se na vlastní hlášení, či střetem zájmů (některé studie měl "pod palcem" výrobce daného detoxikačního produktu). Existují rovněž předběžné důkazy, které naznačují, že některé přírodní potraviny (či jejich složky) mají detoxikační vlastnosti. Většina těchto studií však byla provedena na zvířatech.

Nejlepším řešením je samozřejmě potřebám detoxikace předcházet a to nějakým konzistentním rozumným životním stylem se zdravými návyky, s dostatkem pohybu, spánku, vody, ovoce, zeleniny, celozrnných potravin, komplexních sacharidů, kvalitních bílkovin a zdravých tuků s obsahem i nějakých těch omega-3 mastných kyselin.

Nejlepším řešením je samozřejmě potřebám detoxikace předcházet a to nějakým konzistentním rozumným životním stylem se zdravými návyky, s dostatkem pohybu, spánku, vody, ovoce, zeleniny, celozrnných potravin, komplexních sacharidů, kvalitních bílkovin a zdravých tuků.

Je mi samozřejmě jasné, že ne všichni mají životosprávu příkladnou a proto "šáhnou" po nějakém tom "zázračném přípravku" v domnění, že jim to v něčem pomůže. Nepomůže jim to ale pravděpodobně v ničem. Naopak, mohou si spíše ublížit.

Co se týče hubnutí, tak i když je pravděpodobné, že detoxikační diety s omezeným příjmem energie jsou schopny způsobit krátkodobý úbytek hmotnosti, z dlouhodobého hlediska tyto diety nefungují. Navíc úbytek hmotnosti většinou není jen díky ztrátě tělesného tuku, ale také díky ztrátě glykogenu (a jeho vody v něm), obsahu střev (díky půstu) a co je nejhorší, i díky ztrátě určitého množství svalové hmoty.

Pro udržitelnou redukci tělesného tuku existují jiné mnohem vhodnější dietní přístupy s vyváženým množstvím všech živin (makro i mikro živin) včetně při hubnutí tolik důležitých bílkovin.

Podtrženo sečteno, přestože jsou detoxikační diety v současnosti stále populární, z vědeckého hlediska nedávají žádný smysl a neexistují žádné kvalitní klinické důkazy (důkazy na lidech), které by je podporovaly. Účinnost různých detoxů jakožto "odstraňovačů" toxinů z těla je proto biologicky nepravděpodobná a klinicky neprokázaná, navíc s potenciálními zdravotními riziky. To samé se týká i detoxů pro snížení tělesné hmotnosti. Pomocí nějakého detoxikačního programu sice lze snížit tělesnou hmotnost, ovšem nezdravě (někdy i nebezpečně) a jen dočasně.

Co se stane při a po tradičním detoxu?

 • Budete nejspíše držet půst a konzumovat pouze tekutou stravu.
 • Budete tělu dodávat nedostatečné množství některých živin.
 • Zpomalíte si rychlost metabolismu.
 • Přijdete o určitou část svalové hmoty.
 • Pravděpodobně si rozhodíte střevní mikrobiom.
 • Pravděpodobně si způsobíte elektrolytickou nerovnováhu.
 • Budete pravděpodobně unavení bez energie a podráždění.
 • Budete riskovat své zdraví.

Co se při a po detoxu nestane?

 • Z dlouhodobého hlediska nezhubnete (myšleno tělesný tuk).
 • Nezhubnete tělesný tuk v množství 0,5 - 1 kg denně (jak někteří výrobci detoxikačních produktů slibují).
 • Žádné toxiny, metabolický odpad, nánosy škodlivin apod. z těla nedostanete.
 • Nezlepší se Vám vstřebávání živin z trávicího traktu.
 • Nezvýšíte nárůst tělesné hmotnosti (pokud máte podváhu a chcete přibrat).
 • Nevyléčíte se (z jakékoli nemoci).
 • K žádné regeneraci organismu nedojde. Spíše naopak.

Je však třeba poznamenat, že nedostatek důkazů o účinku čehokoli neznamená nedostatek účinku. Že některé detoxikační diety mohou skutečně nějakým způsobem fungovat a naše zdraví nám zlepšovat se samozřejmě vyloučit nedá a proto je zapotřebí provést více studií jak na údajně detoxikujících potravinách, tak i na detoxikujících komerčních produktech.

V článku jsem se také pozastavoval nad tím, proč jsou vlastně detoxikační diety stále tak populární a stále jsou někde propagovány. Asi nejjednodušší vysvětlení proč tomu tak je, je prostě jen to, že "detoxikační průmysl" je stále velký byznys.

Průzkum ukázal, že 92% amerických naturopatů uvedlo, že využívá nějaké detoxikační terapie

Detoxification in Naturopathic Medicine: A Survey

Například průzkum z roku 2011 naznačil, že 92% amerických naturopatů (poskytovatelů zdravotní péče s využitím alternativní medicíny) používá nějakou formu detoxikační diety. Laikům se zdá, že principy těchto diet dávají smysl a reklamy na detoxikační diety na internetu je v tomto utvrzují. Výrobci jsou tedy schopni zneužít důvěry a neznalosti veřejnosti.

Zajímavostí může být také to, že například i samotný princ Charles (nyní král Karel III) rovněž nabízel svou "detoxikační tinkturu" (Duchy Herbals Detox Tinkture) prostřednictvím své firmy Duchy Originals (ovšem než byla kvůli "šarlatánství" a následnému mediálnímu poprasku stažena z trhu). Čili někdy (vlastně poměrně často 😊) "motají hlavu" lidem i různé celebrity.

PODPORUJU ČESKÉ FIRMY A "SRDCAŘSKÉ" E-SHOPY
E-SPORTSHOP.CZ
= prodej sportovního zboží =
>>>  PODÍVAT SE DO E-SHOPU  <<<
[ AKCE - VÝPRODEJ - SLEVY ]
Nabídka internetového obchodu e-sportshop.cz (spadajícího pod firmu Radansport s.r.o.) obsahuje zboží z oblasti sportu, fitness, campingu či domácích hobby produktů. Některé zboží je nabízeno pod vlastní registrovanou českou značkou MERCO.

Použité zdroje

Foto 1: NickyPe, PIXABAY

KDO JSEM?

Charlie Jsem Karel Šmída, pro přátele Charlie, a jakožto osobní trenér a popularizátor kondičního posilování pomáhám lidem změnit se jednak tělesně a kondičně směrem ke zdraví a kráse, ale také duševně ke zdravějšímu životnímu stylu a k úpravě svých zakořeněných (zlo)zvyků a nevhodných stereotypů. Více informací naleznete na mé úvodní stránce.

CHCI ZMĚNIT ŽIVOTNÍ STYL, ZAČÍT POSILOVAT A ZLEPŠIT SE KONDIČNĚ, TĚLESNĚ I DUŠEVNĚ
Chci tréninkovou lekci
Chci sestavit trénink
Chci výživový plán
Potřebuju konzultaci
MŮJ TRÉNINKOVÝ PŘÍSTUP A FILOSOFIE

Líbí se Vám tento článek? Chcete ho sdílet?

TIP Pokud nemáte čas číst všechny mé články o posilování, přečtěte si můj e-book. V něm je v bodech sepsáno 40 různých faktů, rad, tipů či myšlenek, o kterých si myslím, že jsou při kondičním posilování klíčové. E-book je určen spíše začátečníkům či mírně pokročilým a je ke stažení zde a to buď zdarma, nebo s možností dobrovolného příspěvku. Děkuji.