hledací ikonka

smazat
zavřít smazat

ČLÁNKY

Články umístěné pod jednotlivými kategoriemi a štítky se týkají převážně posilování, výživy a zdravého životního stylu a jsou orientované na obyčejné naturální kondiční cvičence.

Většina závažných tvrzení, která se v těchto článcích vyskytují, jsou řádně ozdrojována. Čili tyto mé články jsou krom jiného postaveny i na evidence-based science, což znamená, že si nic nevymýšlím. Jinak řečeno, snažím se i o to, aby informace v mých článcích měly (kromě mých osobních názorů) i nějaké vědecké opodstatnění.

POČET ČLÁNKŮ CELKEM: 70
TIP Pokud se Vám budou zdát některé mé články trochu delší 😃 a nemáte dostatek času, doporučuji si přečíst zatím jen závěr každého článku (poslední kapitolu) většinou pod názvem "ZÁVĚREM", "SHRNUTÍ", "DOPORUČENÍ", "ZAMYŠLENÍ SE" apod.

Nebo si můžete rovnou stáhnout a přečíst můj e-book, který ve 40 bodech obsahuje stručný výtažek toho nejdůležitějšího z mých článků s tematikou kondičního posilování.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chůze se dá definovat jako lidský pohyb dolních končetin v podobě kroků. Je to rytmická, dynamická a bezpečná aerobní aktivita velkých svalů, která podle mnohých přináší spoustu výhod s minimálními nežádoucími účinky. Chůze je základní součástí každodenního života, protože ji bez přemýšlení více či méně provádíme v pracovním, domácím i rekreačním prostředí. Přináší ale chůze doopravdy nějaké výhody? Dá se chůze skutečně považovat za aerobní cvičení?  PŘEČÍST  
Chůze je nejpřirozenější forma pohybové aktivity. Je lehce dostupná, relativně snadná, bezpečná a lze ji provádět bez ohledu na pohlaví, věk, či výši příjmu a to jak v interiérech, tak i venku. Chůze tak představuje jednoduchý, levný a účinný způsob, jak do našeho každodenního režimu zařadit pravidelnou a zdraví prospěšnou fyzickou aktivitu.
Pravidelná chůze může mít u seniorů významný funkční přínos, protože přispívá ke zvýšení svalové a aerobní vytrvalosti, ke zvýšení svalové síly a hustoty kostí a ve výsledku tedy i ke snížení stařecké křehkosti a celkového rizika pádů a zlomenin.
Určitá fyzická aktivita (i když je třeba jen malá) je lepší nežli žádná aktivita, přičemž s větším objemem fyzické aktivity přibývají další zdravotní výhody.
×
1.10.2022 | kategorie: TĚLO | štítky: zdraví motivace hubnutí senioři porovnání

Dřep se řadí mezi takzvané funkční cviky, které jsou přenositelné na mnoho pohybů ve sportu, ale i mimo něj. Vzhledem k tomu, že většina činností každodenního života vyžaduje současnou koordinovanou souhru mnoha svalových skupin, je dřep považován za jeden z nejlepších a nejúčinnějších cviků pro zlepšení kvality života, protože dokáže zapojit více svalových skupin a to při jediném manévru díky současnému zapojení kyčelních, kolenních a hlezenních kloubů.  PŘEČÍST  
Nadměrné váhy při dřepech nám znemožňují udržet správnou techniku cviku a zvyšují pravděpodobnost zranění, což je při budování síly a svalové hmoty kontraproduktivní a co prostě nechceme.
Dřepy s něčím pod patami jsou účinným cvikem při větším zacílení na kvadricepsy, nicméně začátečníci by se měli držet spíše klasického dřepu, dokud si nevybudují pevný základ s dokonalou technikou. Pokud tyto dřepy někdo používá kvůli špatné pohyblivosti kotníků a kyčlí, tak mu tyto dřepy sice s problémem pomůžou, nicméně samotný problém nevyřeší.
Hluboké dřepy podle některých výzkumů vyvolávají nejvýznamnější funkční, silové a svalové zisky, pravděpodobně díky plnému rozsahu pohybu, kdy dochází k delšímu času v tahu a tedy i k delší excentrické fázi pohybu a k delšímu mechanickému napětí, což obojí je pro svalový růst klíčové.
Při optimální technice nehrozí během hlubokého dřepu u zdravých jedinců žádné větší riziko. Kolenní kloub je přirozeně uzpůsoben k pohybu do plného (hlubokého) dřepu a nic nebrání jeho používání.
Při správném provádění jsou zranění související s dřepy víceméně neobvyklá, nicméně špatná technika samozřejmě může vést k nějaké nehodě (zejména v kombinaci s nezkušeností a používáním těžkých vah).
×
31.8.2022 | kategorie: CVIČENÍ | štítky: cviky trénink porovnání svaly

I když se v posledních letech některá média čím dál častěji věnují významu ochrany těla před sluncem, tak jiná média a celkově současná populární kultura pobyt na slunci a vnímané výhody opálení u veřejnosti naopak posilují. Kromě toho samozřejmě i opalovací průmysl propaguje opalování jako prospěšné a to nejen pro vzhled a zdraví, ale také pro naši duševní pohodu. Jak to tedy s tím opalováním je? Pomáhá nám v něčem, nebo spíše škodí?   PŘEČÍST  
Hlavním rizikovým faktorem vzniku rakoviny kůže je ultrafialové (UV) záření, které vyzařuje slunce a zařízení pro umělé vnitřní opalování (solária). UVA i UVB způsobují poškození DNA, genové mutace, imunosupresi (potlačení funkcí imunitního systému), oxidační stres a zánětlivé reakce, což podporuje nádorové bujení kožních buněk (fotokarcinogenezi) i fotostárnutí kůže.
Na základě údajů, které jednoznačně spojují solária se zvýšeným rizikem vzniku melanomu, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) v roce 2009 prohlásila, že UVA i UVB záření z jakéhokoli solária je karcinogenem skupiny 1, což znamená, že způsobuje rakovinu u lidí. Čili žádný opalovací přístroj nelze považovat za "bezpečný".
Některé praktiky a marketingové strategie opalovacího průmyslu připomínají praktiky tabákového průmyslu a tabákových společností. Zmírňují se obavy o zdraví, apeluje se na pocit společenské přijatelnosti, zdůrazňují se psychotropní účinky opalování a cíli se na specifické segmenty populace (v případě opalovacího průmyslu to jsou například dospívající dívky a mladé ženy).
Opalovací krémy zřejmě jsou schopny oddálit spálení a snížit chronické známky poškození kůže, fotostárnutí kůže i riziko vzniku melanomu. Avšak v situacích záměrného pobytu na slunci (při opalování se) může paradoxně používání opalovacího krému riziko melanomu zvýšit, protože opalující se lidé nabývají dojmu, že mohou být na sluníčku déle, než kdyby krém nepoužili.
Vliv UV záření na riziko rakoviny kůže je většinou silně spjat s citlivostí na slunce, takže zvýšené riziko mají ti jedinci, kteří se snadno spálí a kteří se tedy špatně opalují. To jsou typicky lidé se světlou pletí, s blond nebo zrzavými vlasy a s modrýma očima, nebo lidé s velkým počtem pih a především mateřských znamének.
×
30.6.2022 | kategorie: TĚLO | štítky: energie ženy zdraví

Pro vegetariány, vegany a osoby, které se z různých důvodů vyhýbají mléčným potravinám, slouží sójová bílkovina často jako hlavní zdroj této důležité živiny. Je ale bílkovina ze sóji či z běžných sójových potravin kvalitní bílkovina? A dá se po ní budovat svalová hmota? A co sójový protein? Může u silově zaměřených sportovců konkurovat nejpopulárnějšímu a nejužívanějšímu syrovátkovému proteinu?  PŘEČÍST  
Některé studie naznačují, že aminokyseliny z bílkovin sóji se ve srovnání s například mléčnými bílkovinami snadněji přeměňují na močovinu (pravděpodobně vlivem nedostatečného množství některých esenciálních aminokyselin u sóji - především leucinu). V důsledku toho je pak ze sójových bílkovin pro stimulaci syntézy svalových bílkovin a následný svalový růst k dispozici aminokyselin méně.
Bílkovinné potraviny živočišného a sójového původu mají vyšší skóre stravitelnosti bílkovin ve srovnání s rostlinnými bílkovinami (např. z hrachu) a to bez ohledu na použitou metodu hodnocení (PDCAAS či DIAAS). Sójové boby, i když se jedná o rostlinu, se vyznačují nejen celkovým obsahem bílkovin, ale i jejich kvalitou, která je vyšší než u jiných rostlinných bílkovin a skutečně se podobá kvalitě živočišných bílkovin.
Příjmem většího množství rostlinných (sójových) bílkovin můžeme kompenzovat jejich přirozeně nižší obsah esenciálních aminokyselin a tím snížit určité rozdíly v anabolických schopnostech různých zdrojů bílkovin. Čili pokud zvýšíme množství "méně" kvalitního bílkovinného zdroje, můžeme tak celkově zlepšit potenciál tohoto zdroje podporovat přírůstky kosterní svalové hmoty a to nejen v reakci na silový trénink.
Výsledná rychlost trávení bílkovin a následné vstřebávání aminokyselin z jakéhokoli zdroje bílkovin bude záviset na různých procesech spojených se sklizní (chovem), skladováním, zpracováním, vařením, žvýkáním či konzumací bílkovinné potraviny. Svou roli při tvorbě svalové hmoty budou hrát i typ člověka, typ tréninku, tréninková zkušenost a především množství celkových zkonzumovaných bílkovin včetně suplementovaných bílkovin.
×
28.5.2022 | kategorie: STRAVA | štítky: suplementace svaly porovnání potraviny bílkoviny

Zdravotní účinky i zdravotní rizika sójových potravin jsou vědecky zkoumány již více než 30 let. Ročně jsou publikovány stovky až tisíce článků týkajících se sóji. Co ale věda zjistila? Je sója superpotravina se spoustou příznivých účinků, nebo je to naopak problematická potravina ovlivňující naše hormony a reprodukční zdraví? Jak to vlastně s tou sójou je?  PŘEČÍST  
Vzhledem k tomu, že se sója přidává do potravin pro funkční účely jen v malém množství, přispívá při tomto způsobu použití (jako přísady) k příjmu živin jen zanedbatelně. Přínos bude mít vždy celá potravina, ať už jde o sóju či jinou nezpracovanou potravinu.
Producenti equolu zřejmě na izoflavony reagují pozitivněji a zdá se tedy, že mají větší pravděpodobnost, že jim konzumace sójových potravin prospěje. Jinak řečeno, někdo může z konzumace sóji a sójových výrobků těžit více nežli někdo jiný.
Obecně se skutečně uznává, že izoflavony jsou endokrinně aktivní látky, nicméně endokrinně aktivní látky nemusí nutně znamenat chemické látky narušující endokrinní systém. To, zda je něco endokrinní disruptor či nikoli, závisí na typu účinku, dávce a fyziologickém pozadí dané látky.
Je dobré si uvědomit, že pokud ze sóji chceme vytěžit maximum zdravotních benefitů, tak bychom měli při výběru sójových potravin brát v potaz způsob výroby a produkt samotný. Při zpracování sóji do produktů totiž může dojít ke značným ztrátám jednak izoflavonů, ale také ostatních prospěšných látek a živin.
×
1.5.2022 | kategorie: STRAVA | štítky: ženy zdraví potraviny

Kdo se o cvičení již trochu zajímá, tak ví, že k výsledkům a dobré formě je zapotřebí správně sestavený trénink, dostatek živin a odpovídající regenerace. Čili je zapotřebí určitého plánu či strategie. Jakkoli je ale toto všechno v rámci celkového fitness důležité, tak pro někoho, kdo se řadí mezi fitness začátečníky a chce na sobě něco změnit, to nicméně nejsou úplně nejdůležitější věci. Zprvu je totiž nejdůležitější nahlédnout pod povrch a zaměřit se na úplné základy, protože pokud nám budou chybět základy, plány a strategie se nám zhroutí.  PŘEČÍST  
Čím déle někdo v životě necvičil a neřešil stravu, tím těžší pro něho změna životního stylu bude a tím déle bude trvat, než se dostaví první výsledky. Je proto důležité si dávat realistická očekávání a počítat s tím, že dát se do formy není záležitostí pár týdnů, stejně jako pár týdnů nestačilo k tomu, že někdo přibral třeba 30 kilo.
Ani ten nejlepší tréninkový nebo stravovací plán, který nebude dodržován, nás k cíli nedostane. I z tohoto důvodu je prozatím lepší nevyhlížet někde v dáli náš cíl, ale zprvu se spíše soustředit na dodržování našeho režimu a být maximálně důsledný.
Svaly nerostou jen kvůli tomu, že se zvedne nahoru a dolu závaží. Svaly rostou kvůli tomu, že se během cviku zapojí, že jsou ve správné pozici pod stálým napětím, že jsou v činnosti v celém rozsahu pohybu a že jsou zároveň pod kontrolou naší mysli.
×
27.3.2022 | kategorie: TĚLO | štítky: začátečníci motivace hubnutí zdraví jak?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KDO JSEM?

Charlie Jsem Karel Šmída, pro přátele Charlie, a jakožto osobní trenér a popularizátor kondičního posilování pomáhám lidem změnit se jednak tělesně a kondičně směrem ke zdraví a kráse, ale také duševně ke zdravějšímu životnímu stylu a k úpravě svých zakořeněných (zlo)zvyků a nevhodných stereotypů. Více informací naleznete na mé úvodní stránce.