hledací ikonka

smazat
zavřít smazat

ČLÁNKY

Články umístěné pod jednotlivými kategoriemi a štítky se týkají převážně posilování, výživy a zdravého životního stylu a jsou orientované na obyčejné naturální kondiční cvičence.

Většina závažných tvrzení, která se v těchto článcích vyskytují, jsou řádně ozdrojována. Čili tyto mé články jsou krom jiného postaveny i na evidence-based science, což znamená, že si nic nevymýšlím. Jinak řečeno, snažím se i o to, aby informace v mých článcích měly (kromě mých osobních názorů) i nějaké vědecké opodstatnění.

POČET ČLÁNKŮ CELKEM: 70
TIP Pokud se Vám budou zdát některé mé články trochu delší 😃 a nemáte dostatek času, doporučuji si přečíst zatím jen závěr každého článku (poslední kapitolu) většinou pod názvem "ZÁVĚREM", "SHRNUTÍ", "DOPORUČENÍ", "ZAMYŠLENÍ SE" apod.

Nebo si můžete rovnou stáhnout a přečíst můj e-book, který ve 40 bodech obsahuje stručný výtažek toho nejdůležitějšího z mých článků s tematikou kondičního posilování.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Doplňky stravy jsou běžně konzumovány kvůli údajným zdravotním či sportovním přínosům. Jednou z oblíbených kategorií těchto doplňků jsou i různé "detoxikační" produkty, o kterých se tvrdí, že mají odstraňovat škodlivé látky z těla a snižovat hmotnost. To by celkově mělo vést k posílení našeho zdraví a ke zlepšení kvality našeho života. Ačkoli existují určité důkazy o tom, že některé rostlinné složky mohou mít detoxikační účinky, důkazy podporující účinnost detoxikačních diet jsou omezené. Jak to tedy s těmito dietami je?  PŘEČÍST  
Detoxikační průmysl funguje na principu, že jakákoli úroveň cizorodé chemické látky v těle by měla být důvodem k obavám, ačkoli tato představa není ničím podložena.
Náš organismus si během evoluce vyvinul složité mechanismy pro odstraňování nežádoucích látek (toxinů) a to především prostřednictvím jater, ledvin, trávicí a lymfatické soustavy, kůže a plic.
Neexistuje žádný přesvědčivý výzkum, který by podpořil používání detoxikačních diet k odstranění toxinů z těla.
Nejlepším řešením je samozřejmě potřebám detoxikace předcházet a to nějakým konzistentním rozumným životním stylem se zdravými návyky, s dostatkem pohybu, spánku, vody, ovoce, zeleniny, celozrnných potravin, komplexních sacharidů, kvalitních bílkovin a zdravých tuků.
×
19.5.2024 | kategorie: TĚLO | štítky: hubnutí suplementace zdraví energie únava

"Chceš větší bicepsy? Tak cvič nohy". Tato na první pohled trochu zvláštní rada je mezi silovými sportovci celkem populární a vychází z předpokladu, že cvičením nohou (jakožto velkých svalů v těle) těžkými komplexními cviky dochází k velkému uvolnění anabolických hormonů během i po tréninku, což nám následně pomůže i při budování bicepsů (či tricepsů, nebo prostě jakýchkoli jiných menších svalů). Má toto tvrzení ale nějaké vědecké opodstatnění? Dochází vůbec po silovém tréninku ke zvyšování anabolických hormonů a má to nějaký vliv na svalový růst?  PŘEČÍST  
Zdá se, že pro syntézu svalových bílkovin a následný svalový růst mají mnohem větší význam lokální (intramuskulární) mechanismy na úrovni samotných svalů, nežli systémová hormonální odezva. Čili především mechanické napětí, svalové poškození a metabolický stres.
Ve vědeckých kruzích aktuálně převažuje spíše názor, že pokud skutečně existuje vztah mezi akutním zvýšením anabolických hormonů po tréninku a svalovým růstem, celkový rozsah tohoto účinku je zřejmě malý.
×
8.4.2024 | kategorie: CVIČENÍ | štítky: posilování svaly trénink

Je dobře známo, že při optimalizaci svalových adaptací vyvolaných silovým tréninkem je důležitým faktorem manipulace s proměnnými. Jednou z tréninkových proměnných, které je však věnována poměrně malá pozornost, je i rozsah pohybu při vykonávání cviků. Má však smysl se touto problematikou vůbec zabývat? Liší se v něčem úplný a neúplný rozsah pohybu? Záleží vůbec na tom?  PŘEČÍST  
Zdá se, že trénink v částečném rozsahu pohybu (PROM) může být stejně účinný (nebo dokonce účinnější) nežli trénink v plném rozsahu pohybu (FROM), ale pouze za předpokladu, že PROM bude probíhat v zóně počátečního zdvihu, kdy jsou svaly nataženější. Lze tedy předpokládat, že po dosažení určitého prahu v rozsahu pohybu (ROM) není dalším zvyšováním ROM daného cviku dosaženo žádného dalšího přínosu (za tento práh se většinou považuje oblast "sticking point").
Výzkumy naznačují, že silový trénink nemusí být pro optimální výsledky binární volbou a tedy že nemusí zahrnovat buď trénink pouze v plném rozsahu pohybu (FROM), nebo pouze v částečném rozsahu pohybu (PROM). Z praktického hlediska by tedy vrcholoví i kondiční cvičenci mohli při sestavování tréninku za účelem svalové hypertrofie zvážit použití PROM (v jeho první části) v kombinaci s tréninkem ve FROM, což by ve výsledku mohlo podpořit synergické účinky na růst svalů.
×
26.9.2023 | kategorie: CVIČENÍ | štítky: posilování svaly trénink porovnání vs.

Jelikož se mě stále někdo ptá, jaký protein si má koupit, či jaký protein je nejlepší, nebo jaký protein užívám já, rozhodl jsem se napsat tento článek. V něm se v první části budu věnovat stručnému úvodu do problematiky (suplementace) bílkovin a ve druhé části se pokusím vybrat vhodné proteiny, které jsou dostupné na našem trhu.  PŘEČÍST
×
22.8.2023 | kategorie: STRAVA | štítky: hubnutí posilování suplementace svaly porovnání zdraví bílkoviny

Již několikrát jsem si v populárních článcích přečetl hypotézu, že provádění aerobního cvičení nalačno (čili po nočním půstu díky spánku) urychluje ztrátu tělesného tuku ve srovnání s cvičením až po jídle. A že je to tedy účinný způsob, jak zhubnout. Je tomu ale skutečně tak? A jak je to s anaerobním (silovým) cvičením? Je vlastně fyzická aktivita ráno bez snídaně vůbec zdravá?  PŘEČÍST  
Zdá se, že jakékoli potenciální zvýšení oxidace tuků při cvičení nalačno může být "vymazáno" zvýšením termického účinku z jídla snědeného před cvičením. Konzumace sacharidů před tréninkem také zřejmě zvyšuje kyslíkový dluh a energetický výdej organismu výrazněji nežli cvičení prováděné nalačno a to v podmínkách vysoké i nízké intenzity.
I když existují důkazy, že minimálně jednorázový aerobní trénink nalačno je v redukci tuku účinnější nežli trénink po jídle, existují rovněž i důkazy, že bílkoviny (na rozdíl od sacharidů) oxidaci tuků (a tedy hubnutí) tolik nepotlačují. A "problémové" sacharidy zase hrají důležitou antikatabolickou roli vůči svalové hmotě díky naplněným zásobám glykogenu. Kdo chce chránit své svaly, měl by se před ranním tréninkem najíst.
Zdá se, že jeden akutní ranní aerobní trénink bez snídaně je v redukci tělesného tuku účinnější v porovnání se cvičením až po snídani. Trénink s omezenou dostupností sacharidů totiž může zvyšovat produkci energie prostřednictvím oxidace tuků. Avšak pro tvrzení, že je cvičení nalačno při hubnutí účinnější i z dlouhodobého hlediska neexistuje dostatek důkazů.
×
23.6.2023 | kategorie: CVIČENÍ | štítky: energie hubnutí porovnání zdraví

Když se někdo podívá na moji fotogalerii, tak si může všimnout, že jsem prošel určitou tělesnou proměnou. Tuto proměnu často řeším i se svými klienty (respektive oni se mnou 😊). Ptají se mě, jaký byl můj příběh, jestli bylo pro mne hubnutí snadné, jestli jsem měl s nadváhou vždy problém, proč a jak jsem to nechal zajít tak daleko a co všechno jsem musel při své cestě ke změně (nejen postavy) podstoupit a případně obětovat.  PŘEČÍST  
Přibýval jsem na váze, schovával jsem břicho, byl jsem neustále unavený, přesto jsem však se sebou stále nic nedělal. Vlastně ani nevím, na co jsem tenkrát čekal.
Dříve jsem vypadal a cítil se hrozně. Dnes mohu s klidným svědomím a ve vší skromnosti 😀 říci, že vypadám skvěle a také se tak cítím 😊.
×
19.5.2023 | kategorie: TĚLO | štítky: hubnutí posilování začátečníci motivace zdraví únava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KDO JSEM?

Charlie Jsem Karel Šmída, pro přátele Charlie, a jakožto osobní trenér a popularizátor kondičního posilování pomáhám lidem změnit se jednak tělesně a kondičně směrem ke zdraví a kráse, ale také duševně ke zdravějšímu životnímu stylu a k úpravě svých zakořeněných (zlo)zvyků a nevhodných stereotypů. Více informací naleznete na mé úvodní stránce.