smazat
zavřít smazat
ČLÁNKY
články

Články umístěné pod jednotlivými kategoriemi a štítky se týkají převážně posilování, výživy a fitness životního stylu a vycházejí především z mých zkušeností, poznatků a studiem nabytých znalostí, které ovšem nemusí stoprocentně fungovat na každého. Každý jsme totiž jiný a postupy šité na míru neexistují.

Texty jsou orientované na obyčejné naturální kondiční cvičence.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


I když se v posledních letech některá média čím dál častěji věnují významu ochrany těla před sluncem, tak jiná média a celkově současná populární kultura pobyt na slunci a vnímané výhody opálení u veřejnosti naopak posilují. Kromě toho samozřejmě i opalovací průmysl propaguje opalování jako prospěšné a to nejen pro vzhled a zdraví, ale také pro naši duševní pohodu. Jak to tedy s tím opalováním je? Pomáhá nám v něčem, nebo spíše škodí?   PŘEČÍST  
Hlavním rizikovým faktorem vzniku rakoviny kůže je ultrafialové (UV) záření, které vyzařuje slunce a zařízení pro umělé vnitřní opalování (solária). UVA i UVB způsobují poškození DNA, genové mutace, imunosupresi (potlačení funkcí imunitního systému), oxidační stres a zánětlivé reakce, což podporuje nádorové bujení kožních buněk (fotokarcinogenezi) i fotostárnutí kůže.
Na základě údajů, které jednoznačně spojují solária se zvýšeným rizikem vzniku melanomu, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) v roce 2009 prohlásila, že UVA i UVB záření z jakéhokoli solária je karcinogenem skupiny 1, což znamená, že způsobuje rakovinu u lidí. Čili žádný opalovací přístroj nelze považovat za "bezpečný".
Některé praktiky a marketingové strategie opalovacího průmyslu připomínají praktiky tabákového průmyslu a tabákových společností. Zmírňují se obavy o zdraví, apeluje se na pocit společenské přijatelnosti, zdůrazňují se psychotropní účinky opalování a cíli se na specifické segmenty populace (v případě opalovacího průmyslu to jsou například dospívající dívky a mladé ženy).
Opalovací krémy zřejmě jsou schopny oddálit spálení a snížit chronické známky poškození kůže, fotostárnutí kůže i riziko vzniku melanomu. Avšak v situacích záměrného pobytu na slunci (při opalování se) může paradoxně používání opalovacího krému riziko melanomu zvýšit, protože opalující se lidé nabývají dojmu, že mohou být na sluníčku déle, než kdyby krém nepoužili.
Vliv UV záření na riziko rakoviny kůže je většinou silně spjat s citlivostí na slunce, takže zvýšené riziko mají ti jedinci, kteří se snadno spálí a kteří se tedy špatně opalují. To jsou typicky lidé se světlou pletí, s blond nebo zrzavými vlasy a s modrýma očima, nebo lidé s velkým počtem pih a především mateřských znamének.
×
30.6.2022 | kategorie: TĚLO | štítky: energie suplementace ženy zdraví


Pro vegetariány, vegany a osoby, které se z různých důvodů vyhýbají mléčným potravinám, slouží sójová bílkovina často jako hlavní zdroj této důležité živiny. Je ale bílkovina ze sóji či z běžných sójových potravin kvalitní bílkovina? A dá se po ní budovat svalová hmota? A co sójový protein? Může u silově zaměřených sportovců konkurovat nejpopulárnějšímu a nejužívanějšímu syrovátkovému proteinu?  PŘEČÍST  
Některé studie naznačují, že aminokyseliny z bílkovin sóji se ve srovnání s například mléčnými bílkovinami snadněji přeměňují na močovinu (pravděpodobně vlivem nedostatečného množství některých esenciálních aminokyselin u sóji - především leucinu). V důsledku toho je pak ze sójových bílkovin pro stimulaci syntézy svalových bílkovin a následný svalový růst k dispozici aminokyselin méně.
Bílkovinné potraviny živočišného a sójového původu mají vyšší skóre stravitelnosti bílkovin ve srovnání s rostlinnými bílkovinami (např. z hrachu) a to bez ohledu na použitou metodu hodnocení (PDCAAS či DIAAS). Sójové boby, i když se jedná o rostlinu, se vyznačují nejen celkovým obsahem bílkovin, ale i jejich kvalitou, která je vyšší než u jiných rostlinných bílkovin a skutečně se podobá kvalitě živočišných bílkovin.
Příjmem většího množství rostlinných (sójových) bílkovin můžeme kompenzovat jejich přirozeně nižší obsah esenciálních aminokyselin a tím snížit určité rozdíly v anabolických schopnostech různých zdrojů bílkovin. Čili pokud zvýšíme množství "méně" kvalitního bílkovinného zdroje, můžeme tak celkově zlepšit potenciál tohoto zdroje podporovat přírůstky kosterní svalové hmoty a to nejen v reakci na silový trénink.
Výsledná rychlost trávení bílkovin a následné vstřebávání aminokyselin z jakéhokoli zdroje bílkovin bude záviset na různých procesech spojených se sklizní (chovem), skladováním, zpracováním, vařením, žvýkáním či konzumací bílkovinné potraviny. Svou roli při tvorbě svalové hmoty budou hrát i typ člověka, typ tréninku, tréninková zkušenost a především množství celkových zkonzumovaných bílkovin včetně suplementovaných bílkovin.
×
28.5.2022 | kategorie: STRAVA | štítky: suplementace svaly porovnání potraviny


Zdravotní účinky i zdravotní rizika sójových potravin jsou vědecky zkoumány již více než 30 let. Ročně jsou publikovány stovky až tisíce článků týkajících se sóji. Co ale věda zjistila? Je sója superpotravina se spoustou příznivých účinků, nebo je to naopak problematická potravina ovlivňující naše hormony a reprodukční zdraví? Jak to vlastně s tou sójou je?  PŘEČÍST  
Vzhledem k tomu, že se sója přidává do potravin pro funkční účely jen v malém množství, přispívá při tomto způsobu použití (jako přísady) k příjmu živin jen zanedbatelně. Přínos bude mít vždy celá potravina, ať už jde o sóju či jinou nezpracovanou potravinu.
Producenti equolu zřejmě na izoflavony reagují pozitivněji a zdá se tedy, že mají větší pravděpodobnost, že jim konzumace sójových potravin prospěje. Jinak řečeno, někdo může z konzumace sóji a sójových výrobků těžit více nežli někdo jiný.
Obecně se skutečně uznává, že izoflavony jsou endokrinně aktivní látky, nicméně endokrinně aktivní látky nemusí nutně znamenat chemické látky narušující endokrinní systém. To, zda je něco endokrinní disruptor či nikoli, závisí na typu účinku, dávce a fyziologickém pozadí dané látky.
Je dobré si uvědomit, že pokud ze sóji chceme vytěžit maximum zdravotních benefitů, tak bychom měli při výběru sójových potravin brát v potaz způsob výroby a produkt samotný. Při zpracování sóji do produktů totiž může dojít ke značným ztrátám jednak izoflavonů, ale také ostatních prospěšných látek a živin.
×
1.5.2022 | kategorie: STRAVA | štítky: ženy zdraví potraviny


Kdo se o cvičení již trochu zajímá, tak ví, že k výsledkům a dobré formě je zapotřebí správně sestavený trénink, dostatek živin a odpovídající regenerace. Čili je zapotřebí určitého plánu či strategie. Jakkoli je ale toto všechno v rámci celkového fitness důležité, tak pro někoho, kdo se řadí mezi fitness začátečníky a chce na sobě něco změnit, to nicméně nejsou úplně nejdůležitější věci. Zprvu je totiž nejdůležitější nahlédnout pod povrch a zaměřit se na úplné základy, protože pokud nám budou chybět základy, plány a strategie se nám zhroutí.  PŘEČÍST  
Čím déle někdo v životě necvičil a neřešil stravu, tím těžší pro něho změna životního stylu bude a tím déle bude trvat, než se dostaví první výsledky. Je proto důležité si dávat realistická očekávání a počítat s tím, že dát se do formy není záležitostí pár týdnů, stejně jako pár týdnů nestačilo k tomu, že někdo přibral třeba 30 kilo.
Ani ten nejlepší tréninkový nebo stravovací plán, který nebude dodržován, nás k cíli nedostane. I z tohoto důvodu je prozatím lepší nevyhlížet někde v dáli náš cíl, ale zprvu se spíše soustředit na dodržování našeho režimu a být maximálně důsledný.
Svaly nerostou jen kvůli tomu, že se zvedne nahoru a dolu závaží. Svaly rostou kvůli tomu, že se během cviku zapojí, že jsou ve správné pozici pod stálým napětím, že jsou v činnosti v celém rozsahu pohybu a že jsou zároveň pod kontrolou naší mysli.
×
27.3.2022 | kategorie: TĚLO | štítky: začátečníci motivace hubnutí zdraví


Jelikož na potíže s klouby dodnes existuje poměrně málo účinných farmakologických léčebných postupů, staly se doplňky stravy u lidí s těmito problémy velice populární. Tyto volně prodejné přípravky jsou ale populární i u sportovců a v různých fitness komunitách a to především kvůli tvrzení, že mají na sportem zatěžované klouby šetřící (či dokonce obnovující) vlastnosti a že též mohou na klouby působit jako jakýsi "lubrikant". Užívají se perorálně ve formě kapslí, tablet nebo tekutin a obsahují jednu nebo více účinných látek. Jsou ale tyto látky skutečně účinné?  PŘEČÍST  
Každý jsme jiný, čili existují interindividuální rozdíly v reakci na podávanou léčebnou látku. Nehledě k tomu, že jakékoli doplňky stravy podléhají metabolismu střevních bakterií (střevnímu mikrobiomu), který má ale každý jedinec jiný.
Je známo (a je to normální), že obsah účinných látek se v různých volně prodejných kloubních výživách různě liší. Nicméně některé studie (včetně průzkumu od dTestu) prokázaly značné rozdíly mezi obsahem uvedeným na etiketách a skutečným obsahem. Kdy tento obsah byl v některých případech výrazně nižší nebo dokonce žádný.
Kvůli způsobu výroby přípravku, struktuře účinné látky, různé části léčeného těla a hlavně kvůli složitosti měření je těžké posoudit, v jakých koncentracích se účinné látky do cílových tkání dostanou. Je tedy možné, že tyto koncentrace jsou nízké a v krevní plazmě a kloubních tkáních tak nedosahují požadovaných léčebných koncentrací.
Všechny organizace a společnosti, které mají co do činění s kloubními problémy, doporučují u mírnějších potíží spíše nefarmakologickou léčbu a to především formou cvičebních programů. A u lidí s nadváhou také pomocí programů na snížení hmotnosti. Čili je velice vhodné se zaměřit na svůj životní styl včetně stravy, která by měla být celkově přiměřená, protizánětlivá a blahodárná pro náš střevní mikrobiom.
×
2.3.2022 | kategorie: STRAVA | štítky: suplementace zdraví senioři


Není pochyb o tom, že strava amerického či západního stylu obsahuje nadměrné množství soli. Existuje spousta důkazů, že vysoká spotřeba soli v jakékoli populaci vede k vyšší míře hypertenze, kardiovaskulárních chorob a úmrtnosti. Nicméně existují i studie, které neprokázaly žádnou (nebo malou) souvislost mezi spotřebou soli a kardiovaskulárními či jinými problémy. Některé dokonce prokázaly souvislost mezi zdravotními problémy a nízkým příjmem soli. Jak to s tou solí tedy doopravdy je?   PŘEČÍST  
Doporučené denní množství pro sodík je méně jak 2 g (5 g kuchyňské soli). Nicméně vzhledem k tomu, že běžný příjem sodíku ve stravě je v některých západních zemích (včetně ČR) kolem 6 g denně (15 g soli denně), většina sportovců bude mít sodíku dostatek a jeho náhrada tak obvykle není nutná. Jiné to však může být u těch, kteří mají ztráty sodíku během pocení velké a provozují náročné vytrvalostní sporty v teplém počasí.
Mezi jednotlivci, kteří se účastní stejného závodu nebo tréninku, existují v rychlosti pocení i v koncentraci sodíku v potu značné rozdíly. Proto je obtížné sestavit pokyny pro náhradu tekutin a sodíku (soli), které by platily pro všechny. Ke každému sportovci je třeba přistupovat individuálně.
K dramatickým ztrátám sodíku dochází především při kombinaci namáhavého cvičení, které trvá déle než několik hodin (4 a více) a to v teplém počasí u lidí s nadměrným a "slaným pocením". Tedy například při maratonech, triatlonech, dlouhých tenisových zápasech, cyklistických závodech apod. Zde je opravdu potřeba přijímat větší množství soli, než se doporučuje u běžné nesportující populace.
Podle současného doporučení WHO by měl být příjem soli u dospělých zdravých lidí menší jak 5 g denně. Vzhledem ke značné variabilitě mezi lidmi však neexistuje pro příjem soli žádný univerzální předpis. Optimální příjem soli (sodíku) se bude lišit v závislosti na genetických, zdravotních a behaviorálních předpokladech a okolním prostředí.
Přijímat dlouhodobě například pouhé 3 g soli denně (jak některé studie a vlády navrhují) je v současné době v podstatě nemožné. Pokud je někdo zdravý, nemá zvýšenou citlivost na sůl, není v seniorském věku a má určitou životosprávu, nemusí se většího příjmu soli nad doporučenou hranici WHO 5 g denně příliš obávat. Na druhou stranu ale současných přibližně 15 g denně v ČR je zase opačný extrém, který je už zcela určitě ze zdravotního hlediska za hranou.
×
1.2.2022 | kategorie: STRAVA | štítky: zdraví hubnutí senioři potraviny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Foto v úvodu: Patrick Fore, UNSPLASH